Jezus

Jezus

sobota, 9 maja 2015

Apel Jasnogórski... A Kto Polak... Kto Katolik...
Apel Jasnogórski
A kto Polak...
Kto Katolik
Staropolskim
zawezwaniem
Kiedy jest
Dwudziesta Pierwsza
Do Apelu
Niechaj staje

Tak od wieków
W Polsce było
I inaczej być
Nie może
Kiedy jest
Dwudziesta Pierwsza
Do Apelu
Cały Naród Polski
Staje
Przed Obliczem
Matki Bożej
Jasnogórskiej Matki Bożej
Ona jest Królową Polski
Z Woli Króla
I Narodu
I od wieków
Od Północy i Południa
Od Zachodu
I od Wschodu
Nasza Dobra
Monarchini
Strzeże Wiary
Strzeże Ojczyzny
Strzeże Sumienia
I Wolności Narodu

Tyle było
Burz
Nawałnic
 I tylu mocarzy  świata
I choć szańce
Jasnej Góry
Oblegała już
W historii
Już niejedna
Wroga armia
Wszystko na nic
Kraj ocalał
Barka
Arka
I Kotwica
Jasna Góra bowiem nigdy
Nigdy jest
Nie do zdobycia
Bowiem przecież od zarania
Od zarania
To i nasz Polski
Watykan
Szwed podchodził
Chan podchodził
Podchodził i car
I cesarz
I podchodzi ł
I Adolf Hitler
I Józef Stalin
A każdy
Jakaż światowa potęga
Pod murami Jasnej Góry
Li tylko stał
I li tylko czekał

Jedna tylko
Wiedzie droga
I jest tylko
Jedno miejsce
Jasną Górę
Można zdobyć
Tylko dobrym
Tylko szczerym
I uczciwym
Solidarnym
Ludzkim
Sercem


A kto Polak
Kto Katolik
Staropolskim
Zawezwaniem
Kiedy jest
Dwudziesta Pierwsza
Do Apelu
Niechaj staje


Czas zdać wszystkie
Swoje sprawy
Z tego dnia
Który już mija
Na meldunek czeka
Sama
Matka Boża
Jasnogórska
Nasza Polska
Monarchini

Jakże zawsze
Pełna Łaski
Wiedzą o tym  już
Anieli
Jakże pragnie
Wierny Naród
Łaską swoją
By obdzielićPragnie przyjąć
Wszystkie troski
Wszystkie wieści
Wszystkie sprawy
Bo tak w Polsce
Jest od wieków
I tak też będzie
Po wszystkie czasy

A kto Polak
Kto Katolik
Staropolskim
Zawezwaniem
Kiedy jest
Dwudziesta Pierwsza
Do  Apelu
Niechaj staje

Taki nakaz
I taki obowiązek
I gorliwa w Polsce
Misja
Bowiem w Polsce
Jasna Góra
Nasza Święta
Narodowa
Niezawodna
Boża
Przystań

29.08.2014 R

10 Maja 2015 R