Jezus

Jezus

niedziela, 29 maja 2016

Księdzu Dominikaninowi .Andrzejowi Drozdowi ...Aby udany był każdy łów...

I zadumani Oboje Rodziców
I Siostra
I Brat
...
  Księdzu Dominikaninowi 
Andrzejowi Drozdowi 
z Serdecznymi Życzeniami 
udanych połowów 
na Morzach Dusz Ludzkich
...

Bowiem uwierzyć
Aż trudno
Oto i Twoja
Prymicyjna Msza
I oto idziesz już
Po wszystkie czasy
Idziesz już swoją
Kapłańską Drogą
Drogą Samego
Jezusa Chrystusa

I jakże bardzo rad
Z decyzji Twojej

Jest dzisiaj sam Bóg
Bo Ciebie zawezwał


Jakże gorliwie
Andrzeju
Zawezwaniu Boga żeś sprostał
I dziś mówi o Tobie
Sam Jezus Chrystus Król
Że w Jego ścisłym
Kapłańskim Orszaku
Od dziś
Jest Nowy Gorliwy
Andrzej Apostoł

I tylu już Wiernych
Na swojej Pierwszej
Mszy Świętej
Masz
Bowiem i
W Największej Świątyni
Na świecie
W Świątyni pod wezwaniem
Jezusa Chrystusa Króla
Chwila to jakże wielka
Otwierasz bowiem
Ów swój zakonny
Kapłański Czas
Swoim Pierwszym
Kapłańskim Błogosławieństwem
Mocą Wiary
Mocą Wiary
Samego Jezusa Chrystusa Króla

A i Czcigodny Włodarz Świątyni
Czcigodny Ksiądz Proboszcz
Dr Bartłomiej Stark
W ten nowy kapłański czas
Drogę Tobie mości
Całym kapłańskim sercem
Ażebyś zawsze
I mógł i chciał
Albowiem jakże serdecznie
Wierzy
Że wielkim wśród wielkich

Zawsze będziesz 

Gorliwym Uczniem
Jezusa Chrystusa  

Bo Początek Twojej
Kapłańskiej Drogi
To Święty Boży
Rok
Rok Miłosierdzia
I Tysiąc Pięćdziesiąta
Rocznica Chrztu Polski
Przez pierwszych Władców Polan
Przez Dobrawę i przez Mieszka

I jakże szczęśliwy
Cały Naród Polski jest
I jakże szczęśliwa jest
Cała Polska
Bo od zarania
Jakże stabilna
I jakże liczna jest
Jakże wierna Chrystusowi
W każdym Polskim Pokoleniu
Niezawodna Kapłańska
Polska
Drużyna

Bo w Polsce do kogo
Zapuka sam Bóg

I zawezwie tymi
Swoimi słowami
Pójdź za Mną
To w Polsce
Nie odmawia nikt
Bo w Polsce Bogu
Nikt nigdy
Zawezwaniu Boga
Nie odmawia

Morze przed Tobą
Jakże otwarte jest
Jakiż ogromny ocean
Wzywa na łów
N a Wielki Łów
Zagubionych zbłąkanych dusz
Z potrzeby kapłańskiej misji
I kapłańskiego serca
A fale
A fale
Jedna za drugą
I z prądem i pod prąd
Ale każda
Jakże silna nurtem swym
Płyną i płyną
Aż po sam Nieba Próg
Jakże przypominając
Wszystkie ludzkie
Pokolenia

I zadumani
Oboje Rodziców
I Siostra
I Brat
Bowiem uwierzyć
Aż trudno

Oto i Twoja
Prymicyjna Msza
I oto idziesz już
Po wszystkie czasy
Idziesz już swoją drogą
Drogą samego
Jezusa Chrystusa

Stanisław J. Zieliński
30.05.2016 Rsobota, 28 maja 2016

Znaleźć Swoje Słowo


Znaleźć swoje Słowo…
By chciało Ciebie wyrazić

Tak serdecznie
Szczerze
Jakim Jesteś Naprawdę
To znaleźć ten skarb
To znaleźć ten grunt
Na którym pewnie
Stoisz
Zawsze

Bardzo ubogie jest
Słowo Puste
I bardzo smutne jest

Słowo Nieszczere
I nie jest naturalne 
Słowo Sztuczne
Które choć piękne
Błyskotliwe
Lecz jakże widać
Że pudrowane

Takie Słowa
Od Prawdy
Od Sumienia
Od Człowieka
Z każdym dniem
Przenoszą Ciebie
Dalej i dalej
Że i Bóg li tylko
Obok
I Sumienie li tylko
Obok
I Wszelkie Sprawy
Li tylko
Obok

Aż zupełnie zanika
Aż zupełnie nie ma
I Twoich Marzeń
I Twojej Tęsknoty
I Twojego Pragnienia

I jest li tylko
Ta bezwzględna pustka
I jedno wielkie
Równie bezwzględne
Nic

A jeśli
Najwięcej Duszy
Ma być w Słowie
To wraz z takim słowem
I Dusza
I Dusza choć Nieśmiertelna
To jednak także
Z każdym dniem zanika
Kurczy się aż do rdzenia
Nie mogąc pogodzić się
Z tym jednym wielkim
Codziennym
Powszechnie medialnym
Nic

Na Początku
Ma być słowo
Także i w Twoim
Dziele Tworzenia
A jeśli słowa nie ma
To jakiż ten Twój Początek
Może być
To i Ciebie
I tego Początku
Po prostu
Nie ma

Jak umiesz mówić
Tak umiesz
Żyć

Nie przegrał jeszcze nikt
I Człowiek
I Naród
I Kraj
Gdzie od zarania
Jest szacunek
Jest kult
Dla Słowa

Bo Słowo
To
Ja
Z jakąż czcią zapisane
We wszystkich zeszytach
Wiary

Nadziei
Trwania
I Istnienia

Bo Słowo
U Nas w Polsce
To Ten
Najświętszy Ołtarz Nasz
Bóg Honor Ojczyzna

I innej drogi
Dla Słowa
W Polsce
Także i dzisiaj
Nie ma

Mimo iż tylu
Myśli inaczej
Bo czy mogą inaczej myśleć
I inaczej mówić
Jeśli ich słowa
Wciąż tak daleko są
Od Człowieka
Od Prawdy
Od Sprawiedliwości
Od Sumienia
Znaleźć Swoje Słowo
By chciało Ciebie wyrazić
Tak serdecznie
Szczerze
Jakim Jesteś Naprawdę
To znaleźć ten skarb
To znaleźć ten grunt
Na którym pewnie
Stoisz
Zawsze

Stanisław J. Zieliński
Gdańsk 9.04.2011 r.