Jezus

Jezus

niedziela, 16 października 2016

Którędy do Intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski?

Którędy do Intronizacji
Jezusa Chrystusa
na Króla
Naszej Najjaśniejszej Rzeczypospolitej

      Październik, to miesiąc szczególny, albowiem ma wiele płaszczyzn, odniesień, rocznic wydarzeń...W tym miesiącu w 1984 został porwany, a następnie potwornie zamęczony Błogosławiony i  Święty  Ksiądz Jerzy Popiełuszko...I znowu stało się inaczej niż zaplanowali to sobie oprawcy..
  Miast przepadnięcia bez wieści, co rzecznik Jerzy Urban raczył kwitować, że może ksiądz uciekł do...Szwecji – ksiądz Jerzy Popiełuszko odniósł zwycięstwo nad totalitarnym systemem w Polsce , właśnie swoim męczeństwem i nieugiętą postawą Kapłana – Kapelana Solidarności. Jakże duże podobieństwo tu do męczeńskiej śmierci
i zwycięstwa Św. Ojca Maksymiliana Kolbe...

  Październik – to miesiąc Maryjny i odmawiania  Różańca oraz nabożeństw różańcowych...To coroczna, kolejna rocznica decyzji Konklawe w sprawie wyboru ks. Kardynała Karola Wojtyły na tron Namiestnika Jezusa Chrystusa w Watykanie...

Październik – to także kolejna rocznica Powstania Robotników Poznania przeciw ówczesnym nadużyciom władzy komunistycznej w Polsce, w poczuciu Solidarności z Narodem Węgierskim, co było pierwszym mocnym pęknięciem w krwawym wyjątkowo zabetonowanym bloku komunistycznym.

Te i inne okoliczności zaważyły o decyzji Przewodniczącego Polskiego Związku Katolicko-Społecznego w Gdańsku, Zbigniewa Toczka, by kolejne spotkanie otwarte Członków i Sympatyków tej Organizacji odbyło się w Październiku...

   Była więc Msza Św. w pięknym kościele p.w. Miłosierdzia Bożego, o statusie Sanktuarium, w Gdańsku Wrzeszczu przy ul. Gomółki
,następnie -Nabożeństwo Różańcowe z wystawieniem Najświętszego Sakramentu...

W tym klimacie, jakże podniosłym i uroczystym – jakże dostojnie brzmiały intencje za pomyślność Ojczyzny, Stanu Nauczycielskiego, bo to było 14 października, a także za pomyślność Wszystkich, którzy tworzą szeregi Polskiego Związku Katolicko-Społecznego, który jest z Woli Prymasa Stefana Wyszyńskiego - Obywatelskim Ramieniem Kościoła Katolickiego w Polsce.

Zważywszy na fakt, że Rok Miłosierdzia trwa do 20 listopada, a więc do Święta Jezusa Chrystusa Króla, była to także ostatnia szansa na przejście przez Bramę Miłosierdzia …, co każdy z obecnych bardzo chętnie uczynił.

Po uroczystościach, w Sali Spotkań, udostępnionej dzięki życzliwości Włodarza Świątyni – była poseł na Sejm Gertruda Szumska, zastępczyni Przewodniczącego, po uprzednim oficjalnym powitaniu wszystkich przybyłych przez Przewodniczącego Zbigniewa Toczka , w sposób iście nauczycielski, przypominającym dobrą klasę, zadała kilka pytań kolokwialnych, m.in. dokąd trwa Rok Miłosierdzia,
jak nazywa się ów meksykański chłopiec, który ze słowami : Niech żyje Jezus Chrystus Król ginął za Wiarę... A nazywa się, czego również wcześniej nie  wiedziałem: Luis Laurean Serventes i liczył tylko 15 lat...
 

      Główny temat, obok zbiórki pieniędzy na Sztandar PZKS w Gdańsku, to Intronizacja Jezusa Chrystusa na Króla Polski ...Wprawdzie podczas spotkania takie pytanie ani taka odpowiedź na takie pytanie nie padło, ale godzi się jednak choćby tutaj je postawić, jaka jest rola PZKS w Intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski i Wszechświata...

     Wprawdzie Jezus Chrystus Syn Boga Żywego ma już status Monarchy Polski i Wszechświata z Woli Boga, ale przecież chodzi o to, by tego aktu dokonała cała Ludzkość, a w Polsce – cały Naród.

     Ta konsolidacja Narodu w tej tak ważnej zasadniczej sprawie zdaje się kluczyć różnymi meandrami...Wielu woli mówić o Intronizacji, ale sam Akt Intronizacji – oddalić jak najdalej... Mogłoby tego dokonać Zgromadzenie Narodowe wspólnie z Episkopatem, z uroczystym zapisem w Konstytucji Naszej Najjaśniejszej Rzeczypospolitej. Byłby to Akt Intronizacji Państwowy, Kościelny i Narodowy. Czy Naród Polski zdobędzie się na takie szczególne dziejowe wydarzenie? Mieszko I przed 1050 laty dokonał takiego wyboru, także mając przeciwko sobie ówczesne państwa i wszystkie siły pogańskie..
   Król Jan Kazimierz przed ponad 600 laty zdobył się na takie wydarzenie dokonując uroczystego Aktu Intronizacji Matki Bożej na Królową Polski...Czy obecny Prezydent dr Andrzej Duda pójdzie za przykładem księcia Mieszka I i króla Jana Kazimierza? Godzi się nadmienić, że za czasów króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, któremu zabrakło cywilnej i duchowej odwagi odnowić Ślubowanie Ślubów Jana Kazimierza przed obliczem Matki Bożej Częstochowskiej, Królowej Polski – Polska za  panowania tego króla na 123 lata zniknęła z mapy Europy...
   Czy była to kara Królowej Bogurodzicy, jak wielu próbuje to interpretować? Odnowienie Królewskiego Ślubowania dodałoby Mocy Wiary i losy Polski mogłyby potoczyć się ku konsolidacji Państwa Polskiego, by móc odeprzeć ataki trzech zaborców...

    Nasz Bóg jest wymagający...Nie znosi odcieni szarości, ale kolory zdecydowane: albo Biel albo Czerń...Nie znosi też letnich temperatur...Uwielbia miłość gorącą, bezwzględną, wręcz pełną blasku zaślepienia...zachwytu, fascynacji!!!

    Czy Naród Polski dokona Intronizacji Jezusa Chrystusa całym sobą – a więc w wymiarze Państwowym, Religijnym i Narodowym czy li tylko połowicznym, aby aby...

     Dotychczas w wymiarze państwowym i kościelnym Aktu Intronizacji Jezusa Chrystusa dokonało już kilka lat temu Miasto Wilno, a jako stalica Litwy, to dokonało tego w imieniu całego Narodu i Państwa...Aktu tego dokonała Rada Miasta Wilna wraz ze stanem kapłańskim.

W Polsce póki co Rada Episkopatu wydała oświadczenie, że Aktu Intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski dokona Episkopat w dniu 19 listopada
w Świątyni Miłosierdzia Bożego Łagiewnikach, a dokument Konferencji Episkopatu zostanie odczytany we wszystkich kościołach w Polsce...

   W napiętym porządku spotkania zmieścił także Robert Teodor Kudła – ze swoim repertuarem. I otrzymał mocne brawa, jaki zwykle...

Stanisław J. Zieliński
17.10.2016 R
sobota, 8 października 2016

I nasz udział jest w tym zwycięstwieDeklaracja Ideowa

Oddziału Pomorskiego

Polskiego Związku Katolicko-Społecznego

Tak było cztery lata temu

 

      Zważywszy na fakt, że Naród Polski w 95 proc. jest wyznania katolickiego, Polski Związek Katolicko-Społeczny jest powszechną organizacją wyznaniową i społeczną w Polsce 
oraz w środowiskach polonijnych. Wskazane jest więc powstawanie podstawowych ogniw Polskiego Związku Katolicko-Społecznego przy parafiach Katolickiego Kościoła Powszechnego – zarówno w Polsce, w Europie, jak i na pozostałych kontynentach.

 Zbigniew Aleksander Toczek,Przewodniczący Oddziału Pomorskiego PZKS  - z odwiedzinami u Mieczysława Filipczaka Prezesa Zarządu Krajowego Polskiego Związku Solidarności Polskich Kombatantów, sympatyka PZKS , którego dorobek kolekcjonerski wszelkich polskich militariów stanowi prawdziwe  prywatne Muzeum.. 
...i były comiesięczne spotkania otwarte członków i sympatyków PZKS  w lokalu "Palowa". w Gdańsku. I były odczyty, dyskusje, a i program artystyczny. Śpiewali m. in. : Andrzej Starzec(szanty), Gertruda Szumska(pieśni religijne i patriotyczne)...Były też wernisaże:Maria Jędrzejczyk i Janusz Tymecki.. Takie były początki.
 

Ideowe dziedzictwo Polskiego Związku Katolicko-Społecznego – to prawo naturalne wynikające z Dekalogu oraz z Przykazania Miłości, które winno przenikać literę Prawa Publicznego, a więc Ustawę Zasadniczą, tj. Konstytucję Państwa Polskiego. Konstytucja winna porządkować zasady funkcjonowania systemu demokratycznego. Przypominamy, że państwo demokratyczne – to państwo obywatelskie, a więc takie państwo, w którym wszyscy obywatele mają równe prawa 
i obowiązki.

W siedzibie PZKS, która jest skromna, w piwnicznym pomieszczeniu, póki co...i z dala od centrum. Kto przybywa tu po raz pierwszy, z reguły nieźle błądzi - zanim trafi.
 

   Odmowa przez Krajową Radę Radiofonii 
i Telewizji Telewizji TRWAM na cyfrowym multipleksie jest pogwałceniem Konstytucji Państwa Polskiego. Osoby winne tego przestępstwa odpowiadają przed systemem wymiaru sprawiedliwości z mocy obowiązującego prawa. Brak reakcji na ten precedens właściwych organów państwa Polskiego, które winny strzec porządku prawnego z mocy prawa świadczy o zjawisku korupcjo- i kryminogennym, zagrażającym dalszemu funkcjonowaniu Konstytucji w Polsce jako w Państwie demokratycznym.W wyjątkowo udany sposób rozpoczął swoją działalność Oddział Powiatowy PZKS 
w Kościerzynie, któremu przewodniczy
Józef Formela.


   W obliczu wielu świadectw nieudolności Rządu Donalda Tuska, co ujemnie odbija się na pogarszającym się stanie życia Narodu Polskiego, w galopującym tempie wzrastającym zadłużeniu Państwa Polskiego, brak jakichkolwiek realnych reform gospodarczych poza masową wyprzedażą, tzw. prywatyzacją Polski Związek Katolicko-Społeczny zwraca się do Prezydenta Rzeczpospolitej o rozważenie przeprowadzenia wcześniejszych wyborów, ponieważ ani obecny Rząd ani obecny Parlament nie są w stanie uzdrowić zastanego bałaganu.    W obliczu propozycji rządowych w sprawie odstąpienia finansowania Kościoła Katolickiego w Polsce z budżetu i finansowanie w postaci odpisu z podatku w wysokości 0.3 proc. od podatku – Polski Związek Katolicko-Społeczny opowiada się za zasadą sprawiedliwości społecznej. Wobec takich rozwiązań i partie polityczne w Polsce winny być również finansowane w podobny sposób, a nie w sposób uprzywilejowany, tj. z budżetu. Katolicy w Polsce, a jest nas 95 proc. - nie są zainteresowani finansowaniem działalności Platformy Obywatelskiej czy sił lewicowych typu Janusza Palikota zwalczających choćby katolickie media, lżą najświętsze znaki Wiary Katolickiej, a w Sejmie głosują za projektami ustaw godzących w bezpieczeństwo Polski i jej potencjał gospodarczy.    Polskiemu Związkowi Katolicko-Społecznemu jest po drodze z każdą siłą polityczną, która szczerze zatroskana jest o bezpieczeństwo i potencjał gospodarczy Polski, o państwo prawa i sprawiedliwości społecznej, o tworzenie perspektyw rozwoju także w dziedzinie nauki, kultury, infrastruktury i pozostałych dziedzin.


Słowo komentarza

I nasz udział jest w tym zwycięstwie.

Senator RP Waldemar Bnkowski, członek PZKS, podczas spotkania z nestorem -żołnierzem AK - mjr Jerzym Chmielewskim podczas Pierwszego Gdańskiego Pikniku Politycznego w Stoczni Gdańskiej.
  
Takie zadania stawiał sobie PZKS w województwie pomorskim 4 lata temu, tj,. Na początku poprzedniej kadencji. Aktualnie mamy już kolejną kadencję w pomorskim PZKS. TV TRWAM ma upragniony multipleks, o który było tyle walki i tyle manifestacji lokalnych i ogólnopolskich..


        Nieprzychylna opcja polityczna tylu polskim    sprawom, po przegranych wyborach w 2015 roku sama przyznaje się do wielu błędów, choć nadal utrudnia wypełnianie zadań wyborczych obecnym władzom Rzeczypospolitej, co rusz skarżąc jej słuszne decyzje do swoich kolesi w Brukseli...

  Sytuacja jednak jest zdecydowanie bardziej przyjazna ...A da Bóg, że i liberalne prawo wobec dzieciobójstwa w postaci aborcji – w Polsce  w kraju katolickim ustąpi przed Bożym Przykazaniem: Nie zabijaj!!!Zaś Życie Ludzkie będzie objęte prawem od Poczęcia do Naturalnej Śmierci...Obowiązuje już Prorodzinny Program 500+, a niebawem ruszy także Program Mieszkanie + oraz specjalna Opieka Socjalna Państwa nad Rodzinami z Dziećmi Szczególnej Troski...


   Rząd zapowiada także liczne preferencje dla firm rodzinnych i gospodarki narodowej. Gołym okiem widać odradzanie się Państwa Polskiego spod dominacji międzynarodowych koncernów, które tak zachłannie zagarnęły w Polsce wszystko:firmy, banki, handel...spychając Naród Polski do roli gastarbeiterów. Przejmowały Polski Majątek Narodowy - i nie płacąc podatków do Skarbu Państwa Polskiego..., co w szybkim tempie zubożało Naród Polski i Państwo Polskie...
Ilustracje: 
Archiwum Internetowe 
 Grzegorz Kabziński
Stanisław J. Zieliński 
 Tekst:
Deklaracji Ideowej PZKS 
- Archiwum PZKS
w woj. pomorskim
Komentarz:
 Stanisław J. Zieliński

wtorek, 4 października 2016

Toczy się spór
O aborcję …

Po wszystkie granice
Po milczenie
Po życzenie
I po przywileje

Jak tu skręcić
Takie prawo
Żeby było prawie
Jeszcze prawem
Ot przykryte
Denkiem
Wieczkiem
Dzieciobójstwo

Ludobójstwo
Które strasznym
Barbarzyństwem
I strasznym
Bezprawiem

Żeby zawsze było można
Ot niby przypadkiem
Móc usunąć
Zgodnie z prawem

Przypadek
I wpadkę

Żydzi znają święte prawo
Święte Prawo Życia
Więc rezultat prosty
W Izraelu
Od początku

Jest zakaz aborcji
W Izraelu więc aborcji
Nie znajdziesz ani w sercu
Ani nawet w myślach


Bo co święte
To jest święte
I radość i hossa
Każde Dziecię
W Izraelu
Dar prosto od BogaWięc gardłuje
Krzysztof Skwara
Dla kobiet tak dobry
I choć twardy
Chłop z jajami
Podda się aborcji

Bo aborcja
Lek skuteczny
Na radość i szczęście

Raz popieścisz
Raz poskrobiesz
I masz znowu miejsce

Hulaj dusza
Piekła nie ma
I żyć nie umierać
I przyjemność
A i praca
Bezpieczna kariera


I ruszyły Czarne Marsze
Paradnie przez Polskę
Z tym żądaniem antyludzkim

Bolszewickim
Nazistowskim
Nawet i do Konstytucji
Wpisać to diabelskie prawo
W każdej chwili
W każdym czasie
Zgoda na aborcję

Bo to taki prosty zabieg
Gdzieś pod Matki Sercem
Lecz jej ciało
I jej prawo
I pal sześć
Z sumieniem

Dodam jednak tę uwagę

Mimo wszystko
Ponad wszystko
Byli tacy już przed nami
I też w ramach swego prawa
Już krzewili i to jak gorliwie
I aborcję
I eutanazję
A i niewolnictwo

Przeto żaden wiek dwudziesty

Czy dwudziesty pierwszy
Kiedy główki
Ścina dzieciom
Lekarz
Kat bezwzględny

Bo mamona
Hojnie rośnie
Sypią się złotówki
Euro i dolary
Szatan aż zaciera ręce
I zachęca
I ponagla
Zostaw to Prawo Hipokratesa
Bo tylko Tobie
Interes psuje
I tylko tobie kaleczy
Sumienie
I ścinaj siepaczu
I ścinaj siepaczu
Ścinaj coraz więcej

Bo to taki prosty zabieg
Gdzieś pod Matki Sercem
To jej ciało
I jej prawo
Więc pal sześć
Z sumieniemWobec Bożego przykazania : Nie zabijaj -  nie wypada wiecować: kto za, kto przeciw... To Przykazanie winno być nadrzędnym prawem, którego w żaden sposób nie wolno omijać...To  niepoważna postawa Człowieka wobec Boga..., bo zatraca się zupełnie  Człowiek stworzony na obraz i podobieństwo Boga...

Polski  Związek Katolicko-Społeczny od pierwszych dni swego istnienia opowiada się za poszanowaniem Daru Życia -  chwili Poczęcia do Naturalnej Śmierci...

Ilustracje:
Archiwum Internetowe
Grzegorz Kabziński
Tekst
Stanisław J. Zieliński