Jezus

Jezus

niedziela, 29 marca 2015

Szczęśliwy jest dzień ta Palmowa Niedziela

Szczęśliwy jest dzień
Ta Palmowa Niedziela
...
Na osiołku jedziesz
Jedziesz do Jerozolimy
Jedziesz Mój Mistrzu
Całym światem 
Każdą parafią
Każdą świątynią 
Każdą wsią
Każdą gminą
I każdym miastem

I wszędzie tłumy
I wszędzie Dzieci
Którym zawsze 
Mówiłeś
Pozwólcie
Przyjść do Mnie
Jakże są rade
Jakże szczęśliwe
Że jesteś
Królem
Że jesteś 
Panem
I jakże Dzieci
Chcą być blisko Ciebie
Tuż tuż przed Twoim
Mistrzu 
Swiętym Tronem 
I na całej trasie
Twojego przejazdu
Jak Twoja Droga
Do Jerozolimy
Biegnie 

Wraz z Rodzicami
A każde z palmą
Palmą wysoką
Po samo Niebo
Żeby tym pełniej
Wyrazić radość
Stwórcy Dziejów
Stwórcy Czasów
Jakże
Jakże
Wdzięczną 

I cały świat
Ustawia się wzdłuż Drogi 
Że widać tylko
Jeden las
Palem
Że nawet trudno
Dostrzec tę metę
To miasto celu
Miasto Jeruzalem

Całe spotkanie
Cała Msza Swięta
To jedno wielkie
Dziecięce 
Spiewanie
Żebyś Królem
Był już na wieki
Na wszystkie wieki

Na wieków

Amen


I zatroskani są o Twoją Drogę
O Twoją Drogę
O Ciebie Mój Mistrzu
One do dzisiaj
Pojąć nie mogą
Że ktoś za Twoje 
Serce Ogromne

Że ktoś mógł Ciebie
Skazać na śmierć
A tym bardziej 
Na śmierć tak okropną
Smierć 
Przez Golgotę 

Więc nagle pyta 
Jedno Dziecko
Z niepokojem
Podczas czytania 
Męki Pańskiej 
Z rozpisaniem na role
Kto jest ten Pan
Który oskarża 
Jezusa Chrystusa
Dlaczego to robi
I jak tak może
I chociaż Mama 
Dokładnie tłumaczy
To i tak Dziecko
O tym Panu
Który oskarża 
Jezusa Chrystusa
I tak wie swoje  

I biegnie 
Przez cały Kościół
Pod wezwaniem 
Chrystusa Króla
W Mieście Gdańsku
Gdzie przed wojną 
1939 roku
Gromadziła się Polonia Polska
Gdzie podczas Procesji
Prowadzonej przez 
Błogosławionego dziś 
Księdza Proboszcza
Franciszka Rogaczewskiego 
Procesji
Bożego Ciała
Po dziedzińcu
Dookoła świątyni
Stali już z bronią gotową do strzału
Wszyscy ci

Którzy już niebawem
Ciągnęli na Golgotę 
I całą Polskę
I inne Narody
I miesza się
To pytanie
Pytanie Dziecka
Biegnące dziś
Przez Kościół
Z tamtymi pytaniami
Tamtych Dzieci
Mamo
Dlaczego oni tak stoją
Na co czekają
Co oni chcą zrobić
Z tym pytaniem Dzisiaj 
Mamo a ten Pan
Który oskarża
Jezusa Chrystusa
To kto to  jest
I jak on tak może
Podnosić rękę 
Na samego Boga

I to pytanie niejednego Dziecka
Biegnie
Przez cały świat 
Wszędzie tam
Gdzie toczy się wojna
Gdzie przemoc
 Jakże łkaniem
Podchodzi do gardła
Do serca
Bo świat tak dojrzały
Tak naukowy
Tak wyuczony
Z takim Doświadczeniem
Tylu tylu wojen
A czyni 
li tylko to


Jedno
By coraz bardziej był
Doskonały
Lepiej  śmiercionośny
I cios
I gwałt

Ale tyle tyle jest 
Dzieci
Tej Palmowej Niedzieli
29 marca 2015 roku
Gdy już w tylu 
W tylu częściach świata
Do tylu wrót świata
Kołacze  wojna

Gdy zwariowani naukowcy 
Do lamusa historii
Chcą odstawić
Te dla Dziecka 
Dwa najświętsze słowa
Mamo i Tato


Ojciec i Matka 
A także Rodzona Siostra
Rodzony Brat
Bo według tychże Naukowców
Którym w głowie tylko
Ta sodoma i gomora
Ta filozofia gender
Ten ze starości
Pełzający marksizm
Już zupełnie spleśniały
Zakłada tylko
Plantację człowieka
Więc Dziadunio i Babcia
Jakże już bardzo w tej 
Filozofii 
Niepotrzebni
Bo ciągłe leki
Bo opieka państwa 


I ta nieustępliwość 
W myśli
W słowie
I w czynie
Że tylko Bóg
Że tylko Wiara
Że tylko 
Rodzina
Że tylko
Ojczyzna
I że tak tylko
Powinno być
I w całej Polsce
I na całym świecie

Więc idzie dziś z Tobą
Mój Mistrzu

Ten Twój jakże liczny
Dziecięcy
Orszak Królewski
A z nimi Rodzice
Krewni Znajomi
I Babcie i Dziadkowie
Z każdej Ulicy
Dzielnicy Siedlce
I jakże w tej Parafii
Gorliwi Kapłani
A tuż za Krzyżem
Fioletem przesłoniętym
Zwiastującym 
I Sąd nad Synem Bożym 
 I całą Golgotę
Aż po Wzgórze Czaszki
A więc cały 
Wielki Tydzień

A tuż za tym Krzyżem
Podąża 
Włodarz Parafii
Czcigodny 
Ks Dr Bartłomiej Stark
Również z palmą 
Szczęśliwy
Radosny
Bo oto świątynia

Od nadmiaru Wiernych
Coraz mocniej
Pęka w szwach

Więc wyciął nawet drzewa
Dookoła Kościoła
By i Kościół
I Krzyż 
Usytuowany trochę na uboczu
Był jednak zewsząd 
Bardziej widoczny
I co rusz
To rozpoczyna jakiś nowy remont 
I tym samym
Równa 
Do najlepszych
Włodarzy świątyń
Jakie ma Miasto Gdańsk
I tyle w Polsce Parafii
I tyle w Polsce miast   

I wszędzie Tłumy Wiernych
I wszędzie Dzieci
O Których Mówiłeś
Pozwólcie 
Pozwólcie Dzieciom
Przyjść do Mnie


Stanisław J. Zieliński
30.03.2015 R

środa, 11 marca 2015

Wystąpienie prezesa PZKS Z.Toczka i W.Bonkowskiego nt. wyprzedaży ziemii...

Sprostać wyzwaniom - wygrać Polskę...

                                                                                                             Marcowe Spotkanie PZKS
Sprostać wyzwaniom - wygrać Polskę

7 marca 2015 roku 
- tym razem w Sanktuarium Swiata Pracy , tj. w świątyni p.w. Sw. Brygidy w Gdańsku - Nabożeństwem ku Czci Miłosierdzia Bożego , odprawianym codziennie o godzinie 15.00, celebrowanym osobiście przez Proboszcza Parafii - ks. Ludwika Kowalskiego  oraz  ks. prof. Leszka Jażdżewskiego  - odbyło się pierwsze w  tym roku spotkanie Pomorskiego Oddziału Polskiego Związku Katolicko-Społecznego. 
Jak zwykle, a jest to już dobra tradycja, na spotkanie przybyli także Wierni niezrzeszeni w PZKS, a także przyjaciele i sympatycy oraz członkowie innych organizacji, a m. in. z Prawa i Sprawiedliwości, Ligi Obrony Suwerenności, Kół Radia Maryja,  z organizacji Dom Ojczysty...W szeregi organizacji - w wyniku spotkania - przybyło 7 nowych osób...


   Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami - jak stwierdził Zbigniew Aleksander Toczek, Prezes Zarządu Oddziału Pomorskiego Polskiego Związku Katolicko-Społecznego,  główny Organizator i Włodarz tego spotkania -  nie zawiedli swoją obecnością  i wyczerpującym sposobem prezentacji problemów - wszyscy zapowiedziani prelegenci: Zbigniew Grajoszek, Waldemar Bonkowski, a także  - dyżurna już w prezentacji bieżących spraw  Regionu i Państwa - była Poseł na Sejm - Gertruda Szumska...
   Wprawdzie spotkanie PZKS - to nie Sejm i nie Senat, organizacja nie ma statusu partii politycznej - ma jednak legitymację - i to od samego Prymasa Tysiąclecia ks Prym asa Stefana Wyszyńskiego, a także od Jana Pawła II, dziś Patrona Polski, Europy i każdego Kontynentu oraz Całego Swiata. Oczywiście uczestnikom spotkania udzieliły sią obawy o los  Polskiej Ziemi, którą od przyszłego roku mogą nabywać cudzoziemcy. Nie ma żadnych barier ani uwarunkowań - jak na przykład we Francji, gdzie nabywający ziemie cudzoziemiec musi wylegitymować się stałym, wieloletnim meldunkiem i uprawnieniami zawodowymi... W Polsce znów to wszystko zaniedbane... Nawet tam, gdzie PIS wnosi słuszne postulaty i projekty ustaw, chroniące interesy Państwa Polskiego i Polaków - w amoku nienawiści PO-PSL do tej partii jako partii opozycyjnej i zagrażającej obecnej Wieży Babel w Polsce  - jest po prostu odrzucane. Czas najwyższy, by przez polski parlament przebiegała granica troski o Państwo Polskie a nie walka między partiami...

   Temat ów zdominował audytorium do tego stopnia, że nasz Kolega Grzegorz Kabziński mocno zderzył się w dyspucie ze Zbigniewem Grajoszkiem, który wraz  z Waldemarem Bonkowskim - są gorliwymi obrońcami interesów   Rolników oraz   Ziemi przed Wyprzedażą w obce ręce - na Pomorzu i w całej Polsce -  o status patrioty zarzucając, że nie można trzymać z tymi, którzy w jednym miejscu popierają partię patriotyczną, a w innym, na przykład podczas wyborów - popierają ludzi PO-PSL... Gorączką przedwyborczą trąciło więc nadto wyraźnie, mimo iż PZKS jest organizacją wyznaniową , społeczną, ale przecież i ... Obywatelską -  pełną troski o bezpieczeństwo Polski,  suwerenność, niepodległość, tożsamość - narodową i słowiańską, ale i europejską - katolicką i chrześcijańską...
    Proboszcz Parafii p.w. Sw. Brygidy ks Ludwik Kowalski zapewnił uczestnikom spotkania znakomite warunki - do modlitwy, włączając nas modlących się Wiernych podczas Nabożeństwa ku Czci Miłosierdzia Bożego w ramach Modlitwy - Koronki do Miłosierdzia Bożego, zapewnił znakomite warunki do dyskusji - w specjalnej salce katechetycznej, a także - w salce typowo klubowej - gdzie była również kawa, herbata, napoje i ciacho....Należy dodać, że obecny Włodarz w udany sposób nawiązuje do pięknych tradycji solidarnościowych, bo przecież Kościół p.w. Sw. Brygidy jest Kolebką Solidarności  - i to zarówno Gdańskiej, Solidarności Pomorza, jak i całej Polski...Dla Ludzi Wiary jest to miejsce szczególnej mocy, o czym wie tak wielu, albowiem jakże często i teraz świątynia wypełniona jest  po brzegi...
    Tym, którzy uczęszczali do tej pięknej świątyni za czasów Ks. Proboszcza Prałata i kapelana Solidarności Henryka Jankowskiego, którego Pomnik, zainspirowany przez Grzegorza Pellowskiego i Stoczniowców oraz Wiernych i szczęśliwie wzniesiony- znajduje się obok tejże świątyni w Parku im. Ks. Prałata Henryka Jankowskiego - w słowach homilii, równie nieraz jakże mocnych, że aż drżą mury tej świątyni  - jakże wielu słyszy echo homilii tego Czcigodnego Włodarza Kościoła na Ziemi Pomorskiej...bo jakże miał rację ostrzegając,że nadejdą takie czasy, w których będą tacy, którzy zechcą zupełnie wydziedziczyć Naród Polski - nawet z Ziemi i z Lasów, przez co przeszkadzał określonemu lobby, posądzany niesłusznie o..."antysemytyzm"
   Spotkanie PZKS było też dobrą okazją dla Czcigodnego ks. Prof. Leszka Jażdżewskiego - do zaprezentowania swojej książki.
Stanisław J. Zieliński
11.03.2015 r.