Jezus

Jezus

niedziela, 26 czerwca 2016

...a Bóg zawsze radzi swej Wiernej Czeladzi

Nowa kadencja 
w Oddziale PZKS
w Gdańsku
A.D. 2016
 rozpoczęta

... a Bóg zawsze radzi 
swej Wiernej Czeladzi Jak wcześniej podawaliśmy w postaci informacji zapowiadającej to szczególne wydarzenie – Mszą Św. 24 czerwca 2016 roku o godzinie 18.00 – w pięknej świątyni p.w. Miłosierdzia Bożego w Gdańsku Wrzeszczu przy ul. Gomułki  odprawionej także w dziękczynieniu za pomyślny dorobek minionych czterech lat oraz za pomyślność Ojczyzny - rozpoczęło się Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Gdańskiego Oddziału Polskiego Związku Katolicko-Społecznego...

ego Serca Pana Jezusa – Członkowie i Sympatycy Organizacji oraz Goście z Zarządu Krajowego:Andrzej Wilk i Stanisław Dziubak –przez Bramę Miłosierdzia Bożego przeszli do przykościelnej Sali Zebrań , gdzie przy kawie, herbacie, ciasteczku i wodzie (jako, że upał sięgał 30 stopni Celsjusza) - przebiegały obrady podsumowujące dorobek Gdańskiego Oddziału PZKS w I kadencji, zaraz po Mszy Św. , połączonej z Nabożeństwem Czerwcowym do Najświętszego Serca Jezusowego i odczytaniem sprawozdań, udzieleniem absolutorium ustępującym władzom i wyborem nowych władz na kolejną kadencję oraz wyborem czterech delegatów na Zjazd Krajowy PZKS, który odbędzie się 8 października br.

Jak słusznie zauważyli Goście z Władz Krajowych PZKS – zebranie sprawozdawczo-wyborcze przebiegało bardzo sprawnie z ogromnym szacunkiem czasu, a dobry przykład dał już sam ustępujący 

Prezes Zbigniew Aleksander
Toczek
swoim sprawozdaniem – treściwym, oszczędnym w słowa
 i bogatym w dokonane fakty.
W klimat sprawozdawczo-wyborczego , z iście gwiazdorskim doświadczeniem – wpisał się ze swoim patriotycznym menu Robert Teodor Kudła.

Ogromny plus należy się także byłej Poseł na Sejm - Gertrudzie  Szumskiej - za sprawne przewodniczenie obradom, a także Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej- Basi Dogil, Irenie Okrój , Czesławowi Szumskiemu i Andrzejowi Wilkowi.
Braw nie było końca, przede wszystkim Prezesowi Zbigniewowi Aleksandrowi Toczkowi – za rozwój PZKS nie tylko w samym Gdańsku ale w całym w województwie pomorskim - m.in. za utworzenie oddziałów organizacji w Gdańsku, Malborku i Kościerzynie oraz czterokrotny liczebny wzrost PZKS, a także za remont z własnych środków pomieszczeń PZKS i podniesienie ich do rangi siedziby. Nie obyło się też bez sutej wzmianki ze strony Przedstawicieli Władz Krajowych PZKS, że Zbigniew Aleksander Toczek aktywnie uczestniczy w pracach Zarządu Krajowego PZKS...

Również bardzo oszczędnie ze względu na dyscyplinę obrad i zarazem jakże bogato w świecie wzruszeń i emocji zaprezentował się Robert Teodor Kudła, legendarny spiker Stoczniowego Radiowęzła Solidarność,  za  co Audytorium nie szczędziło braw, bliskich bisowaniu.Na historię PZKS oraz na wspomnienia o latach stanu wojennego swoje pięć minut otrzymali także Przedstawiciele Władz Krajowych PZKS, by podzielić się swoim i wspomnieniami z historii Organizacji, pierwszych sukcesów Zakładu Libella, z suwenirami włącznie oraz na temat pięknej karty PZKS, gdy poseł Ziemi Gdańskiej Marian Szatybełko wprowadził na obrady Sejmu wniosek PZKS o randze projektu ustawy o poszanowaniu Bożego Daru Życia – od poczęcia aż do naturalnej śmierci, co było wprawdzie oczywiste, ale i zarazem jakże rewolucyjne, albowiem były to jeszcze i lata głębokiego PRL, wprawdzie już mocno kruszącego się...


Do władz Oddziału PZKS wybrani zostali:Zbigniew Aleksander Toczek, przewodniczący, Gertruda Szumska, zastępczyni Przewodniczącego,Edward Pogorzelski,sekretarz, Teresa Chojnacka-Szpetulska, skarbnik, Stanisław Zieliński,członek Zarządu, zas delagatmi na Zjazd Krajowy PZKS:Zbigniew Aleksander Toczek,Edward Pogorzelski,
Łucja Goc,
 Stanisław J. Zieliński

poniedziałek, 20 czerwca 2016

To już było Tak pisane

To już było
Tak pisane

Czcigodnym Jubilatom
Danucie i Bogdanowi Kęskom
W 5o Rocznicę powiedzenia sobie
TAK – przed Bogiem,
W asyście Rodziny i Przyjaciół

To już było
Tak pisane
Wspólny każdy dzień
Już pierwsze litery Imion
I dziś składnie ułożone
W ten jedyny
Jakże piękny
Jeden szyfr
BD

Bardzo dobry
To ocena
Jakiż wymarzony sen
Każdy student w swym indeksie
Pragnie mieć
BD

I każdy Profesor waży
I tak jest od lat
Kiedy komu
Na kolejnym egzaminie
Komu tę najwyższą ocenę
BD
Komu dać 
Ten certyfikat
I tę szansę szans

A tu proszę
Już codziennie
I to przez dziesiątki lat
Każdy jedną ma ocenę
Tylko BD ma
Zapisana już w imionach
Ta Żywota Nić
Iż codziennie
Tylko razem
Zgodnie z Wolą 
Boga Ojca
Zgodnie z duchem Dekalogu
Tylko razem
Iść w codzienne życie
Iść

I tak poszli przez pół wieku
Szczęścia pełen
Cały Los
Bo i Dzieci
Bo i dzieci mają dzieci

Życia pełen Dom

Po pół wieku
Wszystko jasne
Skąd udany
Każdy dzień
Już w imionach
Sekret Losu
Już w imionach
Sekret Szczęścia
W każdym dniu
I w każdej chwili
Li tylko
BD


Każdy Prymus niezawodny
Aż przyklęka Czas
Za pół wieku
W pierwszej ławce
Wobec Was
Czcigodni Jubilaci
Bogdanie i Danuto
Danuto i Bogdanie
Nawet Czas
Uznanie ma
Bo w Małżeństwie
Jak to w Domu
Różne chwile są
Tu li tylko
Szczęśliwe lata
Li tylko Szczęśliwy Los

I od Kęski
Tak do Kęska
I tak w każdy dzień
 Pokolenie Kęsków rośnie
A każdy Kęsek
I ten mniejszy
I ten większy
Aż po Duży


Pełnoletni
Po Dojrzały Kęs

Błyskawicznie rosną Róże
I przy Domu
Mai i Edwarda też
By tym hojniej
Tym szczególniej Móc
Uczcić 
Czcigodni Jubilaci
Danuto i Bogdanie
Wasz 
Tak Szczególny
Dzień

 

A gdzie sekret
To już jasne
Tyluż  o tym wie
I pisane tak już teraz
Tu w tym Domu
Każda chwila
Li tylko 
Samo 
BD

Stanisław J. Zieliński
17.06.2016 R