Jezus

Jezus

środa, 17 stycznia 2018

Noworoczne życzenia Bożego Błogosławieństwa ks.L.Kowalskiego na Opłatku ...

niedziela, 7 stycznia 2018

A Jeden Król
Z Orszaku 
Trzech Króli
To w tym roku 
Panie

Na nartach Przyleci


I jeszcze tylko
Choć spojrzeć
Na Niebo
Okazać Wdzięczność
Za ten kolejny
Cudowny skok
Który do historii
Przechodzi już
Jakże daleko
Popatrzeć w Niebo
Teraz
Tu i teraz
Zanim nagle podniosą się
Wiwatujące trybuny
Zlewając wszystkie Głosy
W ten jeden ogromny
Wulkan Radości
Vivat Rex
Vivat Rex
Jego Ekscelencja
Kamil Stoch
I jeszcze tylko
Choć spojrzeć
W Niebo
Bo deski same
Niosły tak do góry
I deski same
Niosły tak daleko
I Aniołowie tuż przed
Samym skokiem
Dyskretnie w pośpiechu
Taśmą odmierzali
Aby nie dalej
Aby nie bliżej
Ale aby było wymierzone
Dokładnie co do joty
Sto trzydzieści siedem
I ani metr
Bo tu i tylko tu
Jest to samo sedno
I króla skoków
I geniusza skoków
I mistrza

 
I Polsko
Pierwszy skok już został
Poczyniony
Rocznica Obchodów
Stulecia Odzyskania
Niepodległości
Jakże pięknie Rozpoczęta
Wszystkie ziemskie
Królestwa

Zmierzają do Betlejem
W Orszakach Trzech Króli
Dumnie w pokorze i wdzięczności
Zmierza cała Polska
Jednakże Ty Mistrzu Skoków
I w tychże skokach
Król nad królami
Rzucasz to wyzwanie
Panie Prezydencie
Panie Premierze
Pierwszy królewski
Skok Niepodległościowy
Już jest
Lecz cały Naród
Dręczy to pytanie
Kto kto kto
Następny

I niech tego Oczekiwania
Niczym nie zmąci
Godne uroczyste
I jakże zasłużone
Fetowanie


I jeszcze tylko
Choć spojrzeć
W Niebo
Bo jakże wiem
Czcigodny Miłosierny

Boże Wszechmogący
I stawiasz na mnie
I jesteś ze mną
I to zawsze jakże wcześnie
Jakże przed wszystkimi
Zanim ktokolwiek
I cokolwiek pomyśli
I zanim ktokolwiek
I cokolwiek powie
Niejednokrotnie nawet sądząc
Że to on jest
Ten pierwszy

I jeszcze tylko
Choć spojrzeć w Niebo
I mimochodem
W milczeniu
Lecz na cały głos powiedzieć
Na cały świat
Z tej wysokiej skoczni Alp
Powiedzieć
Kto tu jest
Najważniejszy
Kto tu jest
Pierwszy
Amen
Amen
Amen

I zaiste
Echo tej Dziękczynnej
Modlitwy Milczenia
Niesie się codziennie
Wprost do samego Betlejem
Z tą dziwną informacją
A Jeden Król Panie
W tym roku
Z Orszaku Trzech Króli
Do Ciebie na nartach
Przyleciał 
Uprzednio zamieniając
Cały swój Kraj
Naszą  
Umiłowaną Polskę
W To Jedno 
Ogromne
Radosne
Betlejem 
 

Stanisław J. Zieliński

Z Powinszowaniem
Nowego Roku
przesyła 
Grupa Internetowa
Moje Grodno Ilustracje
Archiwum Foto
Kamila Stocha
Archiwum Internetowe
Stanisław J. Zieliński
Tekst
Stanisław J. Zieliński
6/7 .01.2018 r