Jezus

Jezus

niedziela, 28 czerwca 2015

I tak cicho tak spokojnie dzień za dniem

Chrystusowi Uczniowie

Autorska Seria Poetycka

Cecylia Urbańska, Matka Gdańskich Piekarzy i Cukierników przekazała  Ks. Proboszczowi Eugeniuszowi Stelmachowi swój najbardziej cenny obraz  przedstawiający Jezusa Chrystusa  jako Dobrego Siewcę  - w nadziei, , że  mocno zasieje Wiarę w nowej dzielnicy Miasta Gdańska - w Nowej Oruni,zwanej później jako Ujeścisko 1, gdzie powstawała w nowej Parafii nowa świątynia p.w. Teresy  Benedykty  od Krzyża Edyty Stein, Męczenniczki Auschwitz, wyniesionej na ołtarze przez Św. Jana Pawła II...
 Najpierw przez lata była kapliica, z przedszkolem parafialnym i mieszkaniami dla kapłanów na piętrze, z któego to okna ks. Proboszcz Eugeniusz Stelmach spoglądał  ileż razy pytając sam siebie, skąd weźmie środki na budowę nowej świątyni...Liczył na Sponsorów, Darczyńców, których przede wszstkim upatrywał wśród  swoich Parafian,,,, Oni jednak , przede wszystkim młode małżeństwa  - sami stawali wobec wyzwań życia i całej gamy codziennych wydatków...Jednakże z budową nowej świątyni byli wobec swojego Proboszcza bardzo Solidarni. Widzieli i widzą bowiem w swoim Proboszczu dobrego Włodarza i Wspaniałegho Pasterza swojej Parafialnej Owczarni...

 

 

I tak cicho

Tak spokojnie

Dzień za dniem ...

...

Szła cegiełka do ciegiełki

I do ściany

Podchodziła 

Kolejna ściana

I dziś  w Dzielnicy

Miasta Gdańska

Nowa Orunia 

Zwanej jako 

Ujeścisko 1

Ma swoją świątynię

Męczennica obozu 

Auschwitz

Błogosławiona 

Edyta Stein

Teresa Benedykta

Od Krzyża

 

Prof.  Inżynier Architekt Baum

Architekt 

w Gdańsku

 Już wielu świątyń

Zaprojektował kolejny

Boży Dom

Dwupoziomowy

Przestrzenny

I kameralny

Ciepły

Serdeczny 

Iście domowy

Iście rodzinny

I w projektowaniu

Nie liczył się czas

Że coraz gorszy

Że taki trudny

Dla wszystkich w Polsce

Kościelnych inwestycji 

Lecz sędziwy 

 Inżynier Architekt

Zbyt dobrze wiedział 

Że chcieć to móc

I młodemu Proboszczowi Parafii

Stawiał jednak bezwzględnie

Najwyższą Poprzeczkę

Ponad którą jednak

Będzie musiał 

Przejść

I Biskup swoje chciał

I Watykan swoje chciał

Zresztą danina 

To honor Parafii

I nie raz było 

Pod prąd

I pod wiatr

I chwile zwatpienia 

Nadchodziły też

Że jednak tym razem

Ponad Poprzeczką

Przejść nie potrafi

 

I może to gafa

Może niedorzeczność 

Że chwilami powątpiewał

W te nadzwyczajne skrzydła 

Które go uniosą

Albowiem nadszedł 

Nadszedł taki dzień

Że jednak znalazł się 

Ponad Poprzeczką 

 

I ujrzał Orszak 

Aniołów Dobrych

Każdy na ten skok

Oddał swoje Piórko

A był to i Górski

I Marian Sieńkowski

I kolega sąsiad 

Niejeden Proboszcz

Z sąsiedniej Parafii

I surowy wobec swoich 

Kapłanów

Arcybiskup dr Sławoj Leszek Głódź

Widząc do nadzwyczajne Dzieło Boże

Także z odsieczą 

Podążał 

Jak tylko mógł

Jak tylko potrafił

 

I patrz jaki filar

Patrz jaki strop

A krzyż na wieży

Po próg Nieba sięga

Skąd słychać 

Odgłos Niebiańskich Wrót

I pobrzękiwanie 

Piotrowego Klucza

I Jezus Chrystus

Dobry Siewca

Znów

Jakże szczodrze

Gości 

W swojej nowej 

Świątyni

I jakże chętnie

Tu zawsze jest

Rad z tak ofiarnej

Nadzwyczajnej 

Misji 

I Nadzwyczajnej Gorliwej

Codziennej

Modlitwy
A i Przedszkole
 

Coraz większe 

Jest

Bo i Dzielnica

Rośnie i rośnie

 

I spełnia się 

Cecylii Urbańskiej

Matki Gdańskich 

Piekarzy i Cukierników 

Sen

Tam dokąd dotrze

Chrystusowy Siew

Tam same złote łany

Że  morze kłosów

Morze domów 

Morze głów 

Biegną 

Wzdłuż

I biegną  w poprzek

I z każdym rokiem

Jest ich więcej I coraz więcej


 

 

 I tak cicho

Tak spokojnie

Dzień za dniem

Szła cegiełka 

Do cegiełki

I do ściany

Podchodziła 

Kolejna  ściana

I dziś w Dzielnicy Miasta Gdańska

Nowa Orunia

Zwana też 

Ujeścisko 1

Nowy Chełm

Ma swoją świątynię

Męczennica obozu

Auschwitz

Błogosłaiowna Edyta Stein

Teresa Benedykta

Od Krzyża

 

 

 

 

Stanisław J. Zieliński

                                                        29.06.2015 R