Jezus

Jezus

niedziela, 26 czerwca 2016

...a Bóg zawsze radzi swej Wiernej Czeladzi

Nowa kadencja 
w Oddziale PZKS
w Gdańsku
A.D. 2016
 rozpoczęta

... a Bóg zawsze radzi 
swej Wiernej Czeladzi Jak wcześniej podawaliśmy w postaci informacji zapowiadającej to szczególne wydarzenie – Mszą Św. 24 czerwca 2016 roku o godzinie 18.00 – w pięknej świątyni p.w. Miłosierdzia Bożego w Gdańsku Wrzeszczu przy ul. Gomułki  odprawionej także w dziękczynieniu za pomyślny dorobek minionych czterech lat oraz za pomyślność Ojczyzny - rozpoczęło się Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Gdańskiego Oddziału Polskiego Związku Katolicko-Społecznego...

ego Serca Pana Jezusa – Członkowie i Sympatycy Organizacji oraz Goście z Zarządu Krajowego:Andrzej Wilk i Stanisław Dziubak –przez Bramę Miłosierdzia Bożego przeszli do przykościelnej Sali Zebrań , gdzie przy kawie, herbacie, ciasteczku i wodzie (jako, że upał sięgał 30 stopni Celsjusza) - przebiegały obrady podsumowujące dorobek Gdańskiego Oddziału PZKS w I kadencji, zaraz po Mszy Św. , połączonej z Nabożeństwem Czerwcowym do Najświętszego Serca Jezusowego i odczytaniem sprawozdań, udzieleniem absolutorium ustępującym władzom i wyborem nowych władz na kolejną kadencję oraz wyborem czterech delegatów na Zjazd Krajowy PZKS, który odbędzie się 8 października br.

Jak słusznie zauważyli Goście z Władz Krajowych PZKS – zebranie sprawozdawczo-wyborcze przebiegało bardzo sprawnie z ogromnym szacunkiem czasu, a dobry przykład dał już sam ustępujący 

Prezes Zbigniew Aleksander
Toczek
swoim sprawozdaniem – treściwym, oszczędnym w słowa
 i bogatym w dokonane fakty.
W klimat sprawozdawczo-wyborczego , z iście gwiazdorskim doświadczeniem – wpisał się ze swoim patriotycznym menu Robert Teodor Kudła.

Ogromny plus należy się także byłej Poseł na Sejm - Gertrudzie  Szumskiej - za sprawne przewodniczenie obradom, a także Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej- Basi Dogil, Irenie Okrój , Czesławowi Szumskiemu i Andrzejowi Wilkowi.
Braw nie było końca, przede wszystkim Prezesowi Zbigniewowi Aleksandrowi Toczkowi – za rozwój PZKS nie tylko w samym Gdańsku ale w całym w województwie pomorskim - m.in. za utworzenie oddziałów organizacji w Gdańsku, Malborku i Kościerzynie oraz czterokrotny liczebny wzrost PZKS, a także za remont z własnych środków pomieszczeń PZKS i podniesienie ich do rangi siedziby. Nie obyło się też bez sutej wzmianki ze strony Przedstawicieli Władz Krajowych PZKS, że Zbigniew Aleksander Toczek aktywnie uczestniczy w pracach Zarządu Krajowego PZKS...

Również bardzo oszczędnie ze względu na dyscyplinę obrad i zarazem jakże bogato w świecie wzruszeń i emocji zaprezentował się Robert Teodor Kudła, legendarny spiker Stoczniowego Radiowęzła Solidarność,  za  co Audytorium nie szczędziło braw, bliskich bisowaniu.Na historię PZKS oraz na wspomnienia o latach stanu wojennego swoje pięć minut otrzymali także Przedstawiciele Władz Krajowych PZKS, by podzielić się swoim i wspomnieniami z historii Organizacji, pierwszych sukcesów Zakładu Libella, z suwenirami włącznie oraz na temat pięknej karty PZKS, gdy poseł Ziemi Gdańskiej Marian Szatybełko wprowadził na obrady Sejmu wniosek PZKS o randze projektu ustawy o poszanowaniu Bożego Daru Życia – od poczęcia aż do naturalnej śmierci, co było wprawdzie oczywiste, ale i zarazem jakże rewolucyjne, albowiem były to jeszcze i lata głębokiego PRL, wprawdzie już mocno kruszącego się...


Do władz Oddziału PZKS wybrani zostali:Zbigniew Aleksander Toczek, przewodniczący, Gertruda Szumska, zastępczyni Przewodniczącego,Edward Pogorzelski,sekretarz, Teresa Chojnacka-Szpetulska, skarbnik, Stanisław Zieliński,członek Zarządu, zas delagatmi na Zjazd Krajowy PZKS:Zbigniew Aleksander Toczek,Edward Pogorzelski,
Łucja Goc,
 Stanisław J. Zieliński