Jezus

Jezus

sobota, 23 lipca 2016

Laudatio Ku Wieczystej Czci Zofii Bonkowskiej...


Laudatio

Ku Wieczystej Czci

Zofii Bonkowskiej

Mamy

Naszego Niezawodnego Przyjaciela

Waldemara Bonkowskiego

Senatora Naszej Najjaśniejszej Rzeczypospolitej


 

Dalej Wszystko Otwarte
I przed Bogiem
Przed Ludźmi
Przed Światem
Dalej słychać
Radosne piosenki
I spojrzenie Radosne
Słowo szczere 
I proste
I ten uśmiech
Ten uśmiech
Serdeczny

Tyle Serca na co dzień
Że każdemu po drodze
By Każdego powitać
By Każdego ugościć
A i Wiarą
I Nadzieją
Pokrzepić 

Tak do stu lat niewiele
Bo li tylko Lat Dziewięć
Ale...
I Pan już Wzywa
Do Siebie


Lato takie dojrzałe
I Rok taki szczególny
A i Dzieci
Już każde
Na swoim
I Waldemar Senator
Zdzisław też przedsiębiorca
I to chyba najpierwszy
W powiecie

Córuś także u siebie
Droga szczęśliwa biegnie
Lecz u wszystkich
To jedno jest wspólne
To ta Wola Uporu
Co dzień oczy ku Bogu
I gotowe codziennie
Do Modlitwy i Pracy
Co dzień rwące do przodu
Te dwa wciąż niezawodne rumaki
Dwie dłonie

Bo wiadomo
Zofija
Co roku kłosy rozwija
I w tym roku
Dojrzały już łany

I od Domu po Kościół
Od Świątyni po Cmentarz
I ze smutku i z serca
Wszystkie Kłosy i Kwiaty
Przyjaciele Najbliżsi Znajomi

Rodzina

Utworzyły ów Kondukt
Kondukt Wieniec Różaniec
Dorodny Wieniec Różaniec
Całego Życia

Nawet Kapłan zatroskan
Jak tu dziś
Słowu sprostać
Jak tu słowem wyrazić
To wszystko
Lecz na szczęście
Jest sposób
Niezawodny  
Odwieczny

Podziękować
Za ten Piękny Obfity Dar Życia
Modlitwą

     22lipca 2016 roku w Parafialnym Kościele w Niedamowie p.w. Św. Mikołaja koło Kościerzyny  - Rodzina oraz Przyjaciele i Znajomi - Uroczystą Mszą Św. uczestniczyli w Wieczystej Odprawie do Domu Boga Ojca Św. Pamięci Zofii Bonkowskiej , w wieku 91 lat...Były serdeczne, jakże ciepłe słowa, wzruszające do łez o serdecznej postawie Czcigodnej Nestorki - wobec Boga, wobec Ludzi, wobec Życia , kierowania się w każdej sytuacji zasadami Wiary, Uczciwości, Życzliwości..

   .Były delegacje samorządowe, wielu organizacji, w tym także Prawa i Sprawiedliwości oraz Polskiego Związku Katolicko-Społecznego z Gdańska i Kościerzyny.Dalej Wszystko Otwarte
I przed Bogiem
Przed Ludźmi
Przed Światem
Dalej słychać
Radosne piosenki i pieśni
I spojrzenie radosne
Słowo szczere i proste
I ten uśmiech
Ten uśmiech
Serdeczny

Foto:
Skarbiec Waldemara Bonkowskiego
Grzegorz Kabziński
Tekst (także i foto)
 Stanisław J. Zieliński
22.07.2016 R