Jezus

Jezus

poniedziałek, 5 czerwca 2017

Polski Związek Katolicko-Społeczny w Gdańsku ...za nami już niemały kawałek historii

Polski Związek Katolicko-Społeczny 
w Gdańsku
Za nami już niemały kawałek historii ...
 
Quo Vadis Domine 9.06.2017

W niewielkiej piwniczce - klitce można mieć jakiś warsztacik,  skład materiałów, ale nie siedzibę organizacji, która - jeśli ma naprawdę istnieć, to musi liczyć coraz więcej osób z coraz więcej środowisk. Pomieszczenie było małe i nic nie wskazywało, by było większe.... Organizacja po dłuższym okresie zastoju  goła jak przysłowiowy święty turecki.. .Zaczynaliśmy 
w Restauracji "Palowa" Pani Elżbiety Gabryłowicz spotkaniami typowo klubowymi...Była kawa, herbata, napoje 
i ciasto podarowane z Cukierni Kaliszczak przez Pana Zbigniewa Kaliszczaka i z Cukierni - Piekarni "Muszelka" Państwa Teresy i Zygmunta Spadlińskich. Było Słowo Boże i pieśni religijne 
w wykonaniu byłej  Poseł Pani Gertrudy Szumskiej...
   Były też   szanty i ballady śpiewane przez legendarnego Andrzeja Starca...Były też takie tematy, jak : "Wyzwolenie Gdańska - wyzwolenie czy zniewolenie", "Fenomen kultu Maryjnego w Polsce", "Jak pomagać potrzebującym, by pomoc była skuteczna.... " 
 
  W trakcie zrodziła się u Przewodniczącego Gdańskiego Oddziału PZKS  - Zbigniewa Aleksandra Toczka  - idea spotkań pielgrzymujących...Najbliższe spotkanie opłatkowe miało więc miejsce w Kościele 


p.w. Chrystusa Króla  
w Gdańsku.... Włodarz świątyni, tej


największej Parafii na świecie -  ks. dr Bartłomiej Stark był i nadal jest bardzo życzliwy wobec naszego gremium.... Program spotkań ubogacony został Mszą Św. , Koronką do Miłosierdzia Bożego, Nabożeństwem Różańcowym i intencjami za środowisko PZKS i za Ojczyznę....Pielgrzymkowy szlak spotkań środowiskowych 
gdańskiego PZKS  wiódł więc przez Gdańsk Oliwę, gdzie miał miejsce bardzo uroczysty opłatek z udziałem biskupa pomocniczego Wiesława Szlachetki...oraz licznych gości z organizacji Gdańska i Województwa Pomorskiego...
Dość duża aula była wypełniona po brzegi...Wcześniej była też Msza Św.  
w Katerze Oliwskiej i spotkanie w salce  - kawiarni przy katedrze, organizowane wspólnie 
z ówczesnym Proboszczem Katedry, 
ks. Zbigniewem Zielińskim, który obecnie jest najmłodszym biskupem pomocniczym 
w Diecezji Gdańskiej... .


W podobny sposób pielgrzymowaliśmy naszymi spotkaniami środowiskowymi i do Kościoła p.w. Świętej Brygidy, do Kościoła p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny na Dolnym Mieście,
a także - do
Kościoła p.w. Św. Józefa i Kaplicy Adoracji Matki Bożej Szkaplerznej.

     Od ponad dwóch lat systematycznie już    gdańskie spotkania PZKS odbywają się 
w Kościele p.w. Miłosierdzia Bożego 
w Gdańsku Wrzeszczu przy ul. Mikołaja Gomółki 11, a to dzięki ogromnej życzliwości Włodarza tej Świątyni - ks. Proboszcza Józefa Domoradzkiego.

  
Nie wyklucza to jednak tzw. pielgrzymujących spotkań w innych parafiach 
i świątyniach, co służy także tworzeniu kolejnych nowych kół organizacji....

Gdański PZKS był obecny we wszystkich manifestacjach patriotycznych - w obronie TV TRWAM i o trwałe miejsce na multipleksie, o podmiotowość i godność Narodu Polskiego w swoim Państwie  , o status Rodziny, Rodziców 
i Dziecka, przeciw doktrynie gender
 i cywilizacji śmierci....

Grupa Internetowa pzks.wolne - media.gdańsk liczy już ponad 1200 osób...A jeszcze są grupy internetowe:  Bogu-Ludziom-Ojczyźnie, a także blogi autorskie : "Quo Vadis Domine", "Barka Świata - Pokój i Pojednanie" , "Nasza Najjaśniejsza Rzeczypospolita" i inne , liczące już 130 tysięcy Czytelników..., redagowane przez Grzegorza Kabzińskiego (filmy) i Stanisława J. Zielińskiego (reportaże, felietony, wywiady, a także wiersze, satyry, liryka).
Godzi się tu dodać, że zawsze na wydarzenia w Gdańsku, w województwie i w całej Polsce oraz w świecie  - swoimi wpisami na forach internetowych aktywnie reagują: Barbara Rewienska (Dziecko Powstania Warszawskiego), Daniela Delfina Stefanicka, Robert Teodor Kudła, Nasz Senator Waldemar Bonkowski, Grzegorz Kabziński, a pośrednio, inspirująco - także Edward Pogorzelski, Urszula Orlikowska - Pawlęga , Barbara Kabzińska, Teresa Więcławska (Dziecko sowieckich łagrów i Bojowego Szlaku  Gen. Władysława Andersa)...
.

.
Jest to niemały dorobek, pozwalający podczas tej Szczególnej Uroczystości Poświęcenia Sztandaru Gdańskiego Oddziału PZKS, co nastąpi  9 czerwca o godzinie 18.00 w Kościele p.w. Miłosierdzia Bożego w Gdańsku Wrzeszczu przy ul. Mikołaja Gomółki 11 -   stanąć 
z podniesioną głową... .Tak o sobie powiedzieć może jakże wielu, także Zbigniew Aleksander  Toczek, wybrany na nową kadencję  w gdańskim PZKS jednogłośnie, z ogromnym aplauzem dziękczynnym 
za pracę dla organizacji w minionej kadencji....
Czy  Pani Gertruda Szumska,
wiceprzewodnicząca Zarządu, opatrująca każde spotkanie - 
i czytanym Słowem Bożym i piękną  pieśnią religijną... .Czy Edward Pogorzelski,
obecnie sekretarz Zarządu  - współorganizator i sponsor wielu wyjazdów na manifestacje patriotyczne do Warszawy...Czy Robert Teodor Kudła, zawsze jakże szczodrze dzielący się z nami swoją nadzwyczajną artystyczną Duszą...Czy Justyna Kaleta, jakże obecna ze swoimi kwiatami podczas wielu ważnych uroczystości. m.in. 8 Marca, Dnia Matki, Spotkań Opłatkowych , jakże hojnie  sponsorowanych m. in. Gwiazdami Betlejemskimi czy artystycznie wykonanymi bombkami...A także przygotowaniem specjalnej dekoracji na dzień dzisiejszy...

  I podobnie tak ofiarnych jest wielu, m. in. Bogdan Basznowski, współtwórca także NSZZ Solidarność Rolników Indywidualnych, a w  uroczystych w ostatnich uroczystościach  powstania tej organizacji mieliśmy możliwość uczestniczyć...
  Godzi się też w tym miejscu serdecznie podziękować Tym Wszystkim, którzy przenieśli Gdański PZKS do naszych czasów, a więc dziś Czcigdnym Nestorom: Andrzejowi  Horodeckiemu, Marianowi Szatybełce, (wypełniał misję Posła z ramienia PZKS) Zbigniewowi Szpetulskiemu, (obowiązki Przewodniczącego PZKS dzielił z obowiązkami kapitana jachtowego oraz  komandora i wykładowcy w AKM WSM) oraz  Teresie Chojnackiej -Szpetulskiej, która jest jednocześnie legendą Gdańskiego Żeglarstwa...i nadal jakże gorliwie opiekuje się jachtem, także seniorem - Joseph Conrad, a już stało się regułą
załatwianie pod szyldem PZKS różnych darowizn i wpłat na jego remont i utrzymanie, wskutek czego jakże cierpi na tym reputacja Naszej Organizacji, a co nie licuje także z powagą  autorytetu Komisji Rewizyjnej Zarządu Krajowego PZKS, albowiem jest  jej członkiem .... Ale Jacht Coseph Conrad - to jej szaleństwo i miłość i pasja - w  tak szczytowym stadium, że n ie do wyleczenia.

 Do Serdecznej Wdzięcznej Pamięci wpisujemy też twórców PZKS - Ks. Prymasa Stefana Wyszyńskiego i Janusza Zabłockiego, posła z ramienia ZNAK - za Kamień Węgielny wkopany pod działaność w Polsce  Naszej Katolickiej Organizacji - po wszystkie lata!!!

 


Ilustracje:
Grzegorz Kabziński
Archiwum Internetowe
Stanisław J. Zieliński
Tekst
Stanisław J. Zieliński 

6.06.2017 r