Jezus

Jezus

sobota, 15 marca 2014

Putin ręce precz od Krymu! - Wiec poparcia z Ukrainą przed Konsulatem FR

Autorska
Witryna
Poetycka

I wszystko mamy
Czarno na białym
Kto barbarzyńca
Wie cały świat...
...
I na nic armia

Pełna żelastwa
Gdy niczym prawo
Gdy niczym honor
Gdzie jest li tylko
Ta ślepa siła
I edukacja
Wprost z KGB
Więc taka  armia
To nie jest armia 
Bo tylko zamęt 
Niesie dla świata
Bo zwykłą bandą 
Jest taka armia 
A jej tradycja
Li tylko Sybir
Przy łagrze łagier
I pic  demokracja
Kolonia karnaOj Rosjo Rosjo
Przez swoją bandę 
Zniewiolona Rassijo

Dzisiaj już nawet
Nie jesteś karłem
Jakże dziś jesteś
Skarłowaciała
Bo dzisiaj Rosja
Kraj bez sumienia
Bo dzisiaj Rosja
To kraj bez prawdy
To kraj bez serca


Tu ludzie 
Cherlawe błazny
Li tylko 
Ryczeć
Ryczeć  
Ryczeć 
Potrafią
Kiedy im na to pozwoli 
Wódz
Rassija
Rassija
I li tylko dziko
Jakże dziko 
Potrafią cieszyć  się tym
Co sasiadowi 
Znienacka zabiorą
I tak zabrali 
 Dziś Krym Tatarom
Tatarom wiernym
Swojej  Ukrainie
Bo Tatarzy 
W swojej Ukrainie
Spoglądającej na Zachód
Ku Unii
Ku demoracji
Czuli się wreszcie
Naprawdę  
U Siebie
Bo tutaj wreszcie
Czuli się wolni
A Którzy przecież 
Na Krymie od wieków
I także wtedy
Gdy jeszcze na świecie
Nie było Rosji
A gdy był Chanat 
Chanat na Krymie
I była Rzeczypospolita
I była Turcja
Z którymi czasami
Jak na wojów przystało
O szersze okno 
Toczyli wojny
Ale gdy Szwedzi
Wdarli się 
W granice Rzeczypospolitej
I doszczętnie grabili wszystko
Co napotkali po drodze
Także świątynie


 
 #Poległ w obronie wolnej Ukrainy...chorąży Serhij Wiklonowicz Kokurin. Mimo że Rosjanin, 
to wierny Ukrainie. Niech Bóg wynagrodzi Ciebie za wierność ideałom Wolności i Niepodległości.#

 

 
Wszystkie inne miejsca święte
Z jakże gorliwą pomocą
W postaci 100 - tysięcznej Armii
Pośpieszył wtedy
Tatarski Krym

Dzisiaj Tatarów
Znów chce wywłaszczyć
Z ich dziedzicznego
Rodowego Gniazda
Barbarzyńca Wschodu
Nowy Adolf Hitler
Nowy Józef Stalin
Władymir Władymirowicz Putin

A Zachód pełza
Zachód dyskutuje
Jak twarz zachować
Jak odwagę pokazać
Żeby u swoich narodów
Nie stracić ani krzty 
Godności nie stracić
Ale i kolonialnej
Barbarzyńskiej Rassiji
Która im hojnie 
Rubelkami sypie
Ażeby jednak 
Jednak nie narazić się
Bo taki już jest ten 
Pełzający Zachód
Woli przemilczeć 
Woli przeczekać
Woli przedyskutować

Gdyby Jan III Sobieski
Tak z Wiedniem postąpił
Od 11 Września 1683 roku
Byłaby już i turecka Austria
I Turecka Europa

Gdyby Józef Piłsudski
15 Sierpnia 1920 Roku 
Li tylko dyskutował
Czym mogą zadowolić się
Bolszewicy 
Którzy przecież strategię 
Mieli jasną
Podobnie jak dzisiaj 
Władymir
Władymirowicz Putin
Po trupie Polski
Do Europy

To od 15 Sierpnia 1920 Roku
Już co najmniej połowa
Europejskich myślicieli
Którzy wtedy tak bardzo wierzyli
W dobre demokratyczne 
Intencje Józefa Stalina
Mieliby swoje apartmanety
I swoje biura 
Mieliby na Syberii

Ale jak wtedy  ślepo wierzyli
Tak samo ślepo
Wierzą i teraz
Bo liczą się Nade wszystko
Rosyjskie
Judaszowe 
Rubelki

Więc Tatar Krymski
Patrzy 
z niedowierzaniem
I patrzy z trwogą 
Bo znów 
Choć mimo że co tylko
Na swój Krym powrócił
Znów ma przed sobą
Tę potworną perspektywę
Rosyjskiej niewoli
I perspektywę 
Niewolniczej tułaczki
Aż po stepy Kazachstanu
Bo śnieżne bezdroża  Syberii
I bagniste lesiste 
Dzikie obszary Tajgi
Gdzie zarosłe 
Dziką trawą kurhany
W której bielsze niż śnieg
Tylu narodów 
Kości
Systematycznie
Systemowo
Przez całe wieki
Tutaj zsyłanych
I przez lata gnębionych
Nieludzką 
Niewolniczą pracą

Jakże rozumiem
Wasz ból Tatarzy
Gdy groźba niewoli 
Tak blisko

I perspektywa
Marna perspektywa 
Bo poza czczą gadaniną
To znikąd pomocy

Jakże PolacyPamiętają 
Tę obiecaną pomoc
Od Anglii i Francji
We Wrzesniu 1939 Roku
I jednocześnie to tajne
Zapewnienie
I wobec Stalina 
I wobec Hitlera
Że jednak Polsce
Z pomocą nie przyjdą

Ale o pomoc 
Tatarzy dla was wołam
O pomoc już dzisiaj
Natychmiast
Bo odwieczny wróg
Pcha się do Waszych domów
Z całym swoim
Żelastwem
Drugocąc wszystko
I kto jeszcze tłumaczy
Że to nie kolonializm
Że to nie barbarzyństwo
Jest li tylko
Idiotą
Albo sprzedajnym
Za rubelki
Judaszem

 I wszystko mamy
Czarno na białym
Kto barbarzyńcą 
Wie Cały  Świat

Kto uszy po sobie
Kto udaje 
Że nic nie wie
Że nic nie widzi
Że nic nie słyszy

Ten jest już dzisiaj
Po Stronie
Zła


I nieważne
Czy to jest 
Prezydent
Premier
Minister

Bo przede wszystkim
Liczy się
Człowiek
I liczy się Tylko To
I Tylko To
Czy jest Solidarny

Czy nie jest Solidarny

21.03.2014 R