Jezus

Jezus

środa, 23 kwietnia 2014

Budzenie Dnia

Chrystusowi Uczniowie
Autorska Seria Poetycka

Jeszcze cichy
Brzask za oknem...
...
Pośród mgieł
Już widać szlak
Plecak już gotowy 
Czeka

Do drzwi puka 
Pilny
Czas


Dzień kolejny
Pilnie wzywa 
Zobacz
Jakie serca ma
A w tym sercu
Ile slońca
Jaka siła
Siła ciepła 
I jaki ciepły
Przyjemny
Wiatr  

Wszystkie sprawy
Kębowisko
Że targ jeden
Jeden łów
Nie wiadomo
Która pierwsza
Która pierwsza i ważniejsza
Każda ważna 
Nieugięta
Innej nie ustąpi miejsca

Lecz Ty Panie 
Masz swój sposób
Jesteś Mistrzem 
Wszelkich spraw
Każesz płynąć nam na Głębię
By zagłębić się

Całym Sercem i Sumieniem
W Twój 
Najświętszy 
Panie
Czas

Bowiem to jest 
Najważniejsze
I ten mocny
I ten mądry
Ten kto w Tobie
Boże Ojcze
Całą Wiarą
Co dzień
Trwa 

Choćby Trzcina
Choć Źdźbło Trawy
W Twojej Panoramie Świata
Jakże ważny i potrzebny
Tak potrzebny 
Aż niezbędny
W Twojej Panoramie Świata
Jakże swoje
Tylko swoje
Miejsce ma

I Źdźbło Trawy
Pióro Trzciny
W Twoich Czcigodnych
Stwórco Świata
W Twoich Czcigodnych 
Świętych Dłoniach
Ileż mają w sobie światła
Ileż mają w sobie Słońca
Że ognisko pożar ogień
 A to Nowy 
Twój Dzień
Wschodzi
I uparcie Wszystko budzi
I zaprasza 
W dalszą drogę
Bo i Twoja 
W głębi meta
Nieco już się niecierpliwi


Bo  Twój Serdeczny 
Święty Trakt
Który nieustannie  biegnie 
Aż  het w kosmiczne  łuki Słońca
Gdzie spoczywa 
Ziemski Czas
Bowiem tam jest 
Naszego Czasu
Ziemskiego 
Kres
Przy samym Tronie
Pana Wszechświata
Gdzie swym  ukłonem 
Oddaje hołd
I każda Gwiazda
I każda Planeta
Zmierzająca do Ciebie
Na każde wezwanie
Ale i z tęsknoty
Ale i pokory
Ale i z pragnienia
Codziennej modlitwy 

I żadnej prośby
Nigdy nie pominiesz
I żadnej sprawy 
Nigdy nie zapomnisz
I zawsze do nas
Mówisz  tak samo
Pozwólcie Dzieciom 
Ale i Sobie
Też pozwólcie
Przyjść do mnie
Bo na każdego
Zawsze
Zawsze
Zawsze
Tak bardzo
Tak bardzo
Tak bardzo 
Czekam
I czekam

Jeszcze cichy
Brzask za oknem
Pośród mgieł 
Już widać szlak
Plecak już gotowy czeka
Do drzwi 
Puka
Pilny
Czas

Puka też z potrzeby
Bożego Serca
Bowiem Życzeniem Pana jest
By nie  uronić
Ani Kropli Dnia
Kropli
Życia


Wpisanej w Dzieje
W Pradzieje
W Wieczny Boży Czas
Czas Trwania
Czas Tworzenia

24.04.2014 R