Jezus

Jezus

środa, 11 marca 2015

Sprostać wyzwaniom - wygrać Polskę...

                                                                                                             Marcowe Spotkanie PZKS
Sprostać wyzwaniom - wygrać Polskę

7 marca 2015 roku 
- tym razem w Sanktuarium Swiata Pracy , tj. w świątyni p.w. Sw. Brygidy w Gdańsku - Nabożeństwem ku Czci Miłosierdzia Bożego , odprawianym codziennie o godzinie 15.00, celebrowanym osobiście przez Proboszcza Parafii - ks. Ludwika Kowalskiego  oraz  ks. prof. Leszka Jażdżewskiego  - odbyło się pierwsze w  tym roku spotkanie Pomorskiego Oddziału Polskiego Związku Katolicko-Społecznego. 
Jak zwykle, a jest to już dobra tradycja, na spotkanie przybyli także Wierni niezrzeszeni w PZKS, a także przyjaciele i sympatycy oraz członkowie innych organizacji, a m. in. z Prawa i Sprawiedliwości, Ligi Obrony Suwerenności, Kół Radia Maryja,  z organizacji Dom Ojczysty...W szeregi organizacji - w wyniku spotkania - przybyło 7 nowych osób...


   Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami - jak stwierdził Zbigniew Aleksander Toczek, Prezes Zarządu Oddziału Pomorskiego Polskiego Związku Katolicko-Społecznego,  główny Organizator i Włodarz tego spotkania -  nie zawiedli swoją obecnością  i wyczerpującym sposobem prezentacji problemów - wszyscy zapowiedziani prelegenci: Zbigniew Grajoszek, Waldemar Bonkowski, a także  - dyżurna już w prezentacji bieżących spraw  Regionu i Państwa - była Poseł na Sejm - Gertruda Szumska...
   Wprawdzie spotkanie PZKS - to nie Sejm i nie Senat, organizacja nie ma statusu partii politycznej - ma jednak legitymację - i to od samego Prymasa Tysiąclecia ks Prym asa Stefana Wyszyńskiego, a także od Jana Pawła II, dziś Patrona Polski, Europy i każdego Kontynentu oraz Całego Swiata. Oczywiście uczestnikom spotkania udzieliły sią obawy o los  Polskiej Ziemi, którą od przyszłego roku mogą nabywać cudzoziemcy. Nie ma żadnych barier ani uwarunkowań - jak na przykład we Francji, gdzie nabywający ziemie cudzoziemiec musi wylegitymować się stałym, wieloletnim meldunkiem i uprawnieniami zawodowymi... W Polsce znów to wszystko zaniedbane... Nawet tam, gdzie PIS wnosi słuszne postulaty i projekty ustaw, chroniące interesy Państwa Polskiego i Polaków - w amoku nienawiści PO-PSL do tej partii jako partii opozycyjnej i zagrażającej obecnej Wieży Babel w Polsce  - jest po prostu odrzucane. Czas najwyższy, by przez polski parlament przebiegała granica troski o Państwo Polskie a nie walka między partiami...

   Temat ów zdominował audytorium do tego stopnia, że nasz Kolega Grzegorz Kabziński mocno zderzył się w dyspucie ze Zbigniewem Grajoszkiem, który wraz  z Waldemarem Bonkowskim - są gorliwymi obrońcami interesów   Rolników oraz   Ziemi przed Wyprzedażą w obce ręce - na Pomorzu i w całej Polsce -  o status patrioty zarzucając, że nie można trzymać z tymi, którzy w jednym miejscu popierają partię patriotyczną, a w innym, na przykład podczas wyborów - popierają ludzi PO-PSL... Gorączką przedwyborczą trąciło więc nadto wyraźnie, mimo iż PZKS jest organizacją wyznaniową , społeczną, ale przecież i ... Obywatelską -  pełną troski o bezpieczeństwo Polski,  suwerenność, niepodległość, tożsamość - narodową i słowiańską, ale i europejską - katolicką i chrześcijańską...
    Proboszcz Parafii p.w. Sw. Brygidy ks Ludwik Kowalski zapewnił uczestnikom spotkania znakomite warunki - do modlitwy, włączając nas modlących się Wiernych podczas Nabożeństwa ku Czci Miłosierdzia Bożego w ramach Modlitwy - Koronki do Miłosierdzia Bożego, zapewnił znakomite warunki do dyskusji - w specjalnej salce katechetycznej, a także - w salce typowo klubowej - gdzie była również kawa, herbata, napoje i ciacho....Należy dodać, że obecny Włodarz w udany sposób nawiązuje do pięknych tradycji solidarnościowych, bo przecież Kościół p.w. Sw. Brygidy jest Kolebką Solidarności  - i to zarówno Gdańskiej, Solidarności Pomorza, jak i całej Polski...Dla Ludzi Wiary jest to miejsce szczególnej mocy, o czym wie tak wielu, albowiem jakże często i teraz świątynia wypełniona jest  po brzegi...
    Tym, którzy uczęszczali do tej pięknej świątyni za czasów Ks. Proboszcza Prałata i kapelana Solidarności Henryka Jankowskiego, którego Pomnik, zainspirowany przez Grzegorza Pellowskiego i Stoczniowców oraz Wiernych i szczęśliwie wzniesiony- znajduje się obok tejże świątyni w Parku im. Ks. Prałata Henryka Jankowskiego - w słowach homilii, równie nieraz jakże mocnych, że aż drżą mury tej świątyni  - jakże wielu słyszy echo homilii tego Czcigodnego Włodarza Kościoła na Ziemi Pomorskiej...bo jakże miał rację ostrzegając,że nadejdą takie czasy, w których będą tacy, którzy zechcą zupełnie wydziedziczyć Naród Polski - nawet z Ziemi i z Lasów, przez co przeszkadzał określonemu lobby, posądzany niesłusznie o..."antysemytyzm"
   Spotkanie PZKS było też dobrą okazją dla Czcigodnego ks. Prof. Leszka Jażdżewskiego - do zaprezentowania swojej książki.
Stanisław J. Zieliński
11.03.2015 r.