Jezus

Jezus

wtorek, 28 lipca 2015

PZKS w województwie pomorskimPolski Związek Katolicko-Społeczny w województwie pomorskim
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​    Obecna kadencja, w której funkcję Prezesa  sprawuje Zbigniew Toczek są to czasy dla organizacji bardziej szczęśliwe niż było to w poprzednich kadencjach. Teresa Chojnacka Szpetulska, mająca jeszcze na głowie opiekę nad akademickim legendarnym jachtem Joseph Conrad zbyt wiele czasu poświęcała swojej pasji żeglarskiej, że na PZKS – między Bogiem a Prawdą – już nie starczało i czasu, i chęci i woli...

   Jeśli siłę Organizacji mierzyć liczbą przynależących do niej Wierzących, to właśnie w trakcie tej kadencji szeregi organizacji wzrosły do 800 osób, to znaczy wzrosły prawie pięciokrotnie.

   Aktualnie funkcjonują już cztery Zarządy Powiatowe, czego w poprzednich kadencjach także nie było, a więc: w Gdańsku, w Gdyni, w Kościerzynie i w Malborku. Póki co, Józef Formela jest liderem w powiatowej działalności Polskiego Związku Katolicko-Społecznego. Mam nadzieję, że informacja ta ma jednak mobilizować pozostałe zarządy, a nie być powodem do zazdrości...

Wskutek braku pomocy ze strony Zarządu Krajowego w uzyskaniu lepszego lokum na siedzibę organizacji w Gdańsku, Prezes Zbigniew Toczek jak dobry gospodarz postanowił odnowić piwniczne gniazdko, zdobył meble, wyburzył ściankę i przyłączył „kresy”, że teraz wygląda to na całkiem przytulną
przystań ... Porządna siedziba na miarę potrzeb organizacji jest ciągle wyzwaniem... . Ale póki co małe jest piękne...


   Choć organizacja widoczna jest w życiu publicznym kraju oraz w życiu swoich miejskich metropolii, powiatów i w swoich środowiskach, przede wszystkim parafialnych – to jednak jest zbyt mało kół przy parafiach. Marzeniem Prezesa Zbigniewa Toczka jest ów punkt w programie, by do końca kadencji ukonstytuowało się jak najwięcej kół przy parafiach. Póki co w wielu parafiach odbyły się – w niektórych li tylko po raz pierwszy, ale w innych już po raz kolejny – środowiskowe spotkania otwarte PZKS z piękną Mszą Św., z intencjami za Ojczyznę i pomyślność Polskiego Związku Katolicko-Społecznego oraz za ważne sprawy osób należących do organizacji...
 
    Osoby należące do PZKS są widoczne w życiu publicznym, a także podczas demonstracji i manifestacji. Opierając się na gruncie Wiary i Ewangelii, na gruncie Dekalogu – Organizacja ma naturalnych sprzymierzeńców wśród szerokich rzesz
bezpartyjnych, a także wśród takich organizacji, jak Prawo i Sprawiedliwość, Liga Obrony Suwerenności, założona i kierowana od dziesięcioleci przez Wojciecha Podjackiego oraz Dom Ojczysty, założony i prowadzony przez b. poseł Gertrudę Szumską, animatorkę życia religijnego w szeregach kół Radia Maryja.

   Właściwie nie ma żadnej współpracy z osobami z PO-PSL. Powodem jest zbyt wiele urazów wynikających z błędnych decyzji ludzi z szeregów tych ugrupowań sprawujących najwyższą władzę w Polsce.

   PZKS opowiada s za poszanowaniem praw obywatelskich i praw ludzi wierzących, które także są prawami obywatelskimi. Wręcz inwigilacja Radia Maryja i Telewizji TRWAM z odmową miejsca na multipleksie – naruszyły opinię i dobre imię tych organizacji... Setki manifestacji w obronie katolickich środków przekazu wytworzyły barierę nieufności i niechęci, a dalsze decyzje premier Ewy Kopacz i ustępującego prezydenta Bronisława Komorowskiego, za wszelką cenę, w pośpiechu, na kolanie przepychających przez Sejm ustawę antyprzemocową podszytą post marksistowską ideologią gender – li tylko pogłębiły te rowy nieufności i głębokiego rozczarowania.
Prezes Zbigniew Toczek pisał w tej sprawie do prezydenta Bronisława Komorowskiego prosząc, by zawetował ustawę sejmową w sprawie gender jako niezgodna z Dekalogiem, Ewangelią i zasadami Wiary Narodu Polskiego... Mimo tylu protestów i próśb tylu autorytetów – Prezydent usłuchał jednak wąskiej grupy zwolenników genderowców... Narodowi wmawia, że musi być prezydentem wszystkich Polaków. Tak zachowując się pogwałcił wolę 95 procent Narodu, bo tylu Polaków przyznaje się do Powszechnego Kościoła Rzymsko-Katolickiego …
Co tydzień, w każdy czwartek, Prezes PZKS pełni szefowskie dyżury w siedzibie organizacji, które niejednokrotnie przekształacają się w spotkania o poszerzonym gronie, co jest bardzo przydatne dla spraw programowych organizacji... Niezależnie od tego, przeważnie raz w miesiącu odbywają się też spotkania oddziałowe przy parafiach., m.in. w Kościele p.w. Chrystusa Króla  Kościele, p.w. Św. Brygidy, p.w. Miłosierdzia Bożego, p.w. Matki Bożej Wniebowstąpienia... 
   Podobnie - jak zapewne w innych województwach także i pomorskiej organizacji - toczy się dyskusja nad miejscem PZKS w życiu publicznym. Zwłaszcza wśród starszych, związanych różnymi układami i układzikami z władzą - dominuje pogląd, że Polski Związek Katolicko-Społeczny winien ograniczać się do problemów religijnych i społecznych i wręcz piętnuje się za każdy przejaw uczestniczenia wielu członków PZKS w życiu publicznym. Młodsza generacja wyciąga wnioski ze statutu i sytuacji w kraju i chce aktywnie uczestniczyć też w publicznym życiu politycznym...Mam nadzieję, że coraz liczniejsza społeczność Polskiego Związku Katolicko-Społecznego nie da sobie odebrać praw decydowania o wszystkich dziedzinach życia w Polsce, także w dziedzinie szkolnictwa, służby zdrowia, prawa pracy, wysokości pensji, rent i emerytur, albowiem te wszystkie zagadnienia jakże mieszczą się w credo Organizacji: Bogu—Ludziom- Ojczyźnie..., co nijak nie pasuje do strusiej postawy chowania głowy w piasek...

   Grupa medialna pzks.wolne-media.gdansk , zrzeszająca prawie 800 osób z całego świata – jest dość reprezentatywną opiniotwórczą redakcją społecznikowską, o katolickim rodowodzie. Niestety, niejednorotnie jest atakowana przez niektórych
przedstawicieli organizacji – jako zbyt radykalna i mało zachowawcza, powściągliwa. 


   Tymczasem przez fora ineternetowe pzks.wolne-media.gdansk przewijają się wszystkie problemy dotyczące Narodu Polskiego, Kościoła i Wiernych, a także Niewierzacych, z której to strony przybywa ataków na wielowiekowy dorobek środowisk katolickich w Polsce. Trzeba przyznać, że są to naprawdę wolne, niezależne media... i mają już teraz ponad dwadzieścia tysięcy czytelników, co niewątpliwie w oczach Opinii Publicznej Polski, Europy i Świata stawia PZKS w województwie pomorskim w rzędzie organizacji walczących o Prawo i Sprawiedliwość, o Uczciwość w życiu publicznym Narodu i Państwa. Szczególnie widoczne to jest obecnie – w dobie walki wyborczej o szczęśliwszy, bardziej obywatelski charakter najwyższych władz Rzeczypospolitej oraz Sejmu i Senatu....
 
A jest o co walczyć, albowiem Polsce jak nigdy dotąd potrzeba bardzo mądrych, gorliwie oddanych władz sprawom Polski – Państwa i Narodu, albowiem stronami chodzi już wojna i coraz bliżej jest granic Państwa Polskiego. Potrzebna jest Polska silna, wolna od podziałów i jałowych walk, Polska, która wreszcie wyjaśni to wszystko, co stało się w Smoleńsku. Polska, która obroni swój status gospodarczy – wobec coraz bardziej agresywnych apetytów międzynarodowych koncernów, z coraz większymi kaprysami narzucającymi Polsce swój dyktat, wskutek czego są dzisiaj w Polsce najdroższe kredyty, najwyższe odsetki, a najniższe płace oraz renty i emerytury.


   W obliczu tego zagrożenia socjalnego, gospodarczego i narodowego Polski Związek Katolicko-Społeczny musi także wzmóc swoją czujność wynikającą z credo: Bogu- Ludziom-Ojczyźnie, by nie być organizacją ani kanapową ani kanapkową, ani kawowo-ciasteczkową, ale odważnie wypełniającą testament ŚP. Wielkiego Prymasa Tysiąclecia Ks. Stefana Wyszyńskiego, który jest Ojcem Chrzestnym tej Organizacji oraz Św. Jana Pawła II...

 Stanisław J. Zieliński
25.07.2015 r.