Jezus

Jezus

sobota, 17 października 2015

Służyć Polsce! - Spot wyborczy kandydata do Senatu RP W.Bonkowskiego