Jezus

Jezus

wtorek, 22 grudnia 2015

Pomorski Opłatek PZKS A.D. 2015

Pielgrzymujące Spotkania Opłatkowe
Polskiego Związku Katolicko-Społecznego
w województwie pomorskim


19 grudnia 2015 roku, Koronką do Miłosierdzia Bożego, a następnie Mszą Św. - w intencji Ojczyzny, Ofiar Grudnia 1970 roku, Ofiar Stanu Wojennego oraz Społeczności, tworzącej Polski Związek Katolicko-Społeczny - w Dolnej Kaplicy Kościoła pw. Miłosierdzia Bożego, o statusie Archidiecezjalnego Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Gdańsku Wrzeszczu przy ul. Mikołaja Gomółki 11 iście świątecznym Bożonarodzeniowym klimatem zapisuje się w historii , a więc i w sercach i w umysłach tak wielu – kolejne Pielgrzymujące Spotkanie Opłatkowe Polskiego Związku Katolicko-Społecznego w województwie pomorskim...

Po Koronce i po Mszy Św. uroczystości opłatkowe, pod okiem włodarza Parafii Ks. Józefa Domaradzkiego CR - przeniosły się do pięknej sali na piętrze w siedzibie Księży Zmartwychwstańców, włodarzy tej Parafii, spośród których Czcigodny Nestor ks. Stanisław Suwała CR, urodzony 8 kwietnia 1927 roku - liczy już sobie ...88 lat i nadal aktywnie uczestniczy w życiu Parafii...

19 grudnia 2015 roku – to także ważny dzień w życiu Parafii, albowiem w tym dniu o godzinie 18.00 , tylko co wcześniej specjalnie zamontowane – otworzyły swoje podwoje Drzwi Miłosierdzia Bożego, przy udziale Wiernych i Ks. Biskupa Pomocniczego, najmłodszego spośród Biskupów w Diecezji Gdańskiej – ks. bp Zbigniewa Zielińskiego, inaugurujące Rok Miłosierdzia Bożego...Tym samym w sposób godny i jakże piękny – niniejszym Spotkaniem Opłatkowym – został zainaugurowany Niniejszy Rok i w organizacji Polskiego Związku Katolicko-Społecznego w województwie pomorskim – z udziałem posłów, radnych Sejmiku Województwa Pomorskiego, radnych dzielnicy Gdańsk Wrzeszcz..W ciągu ostatnich czterech lat działalności Polskiego Związku Katolicko-Społecznego w województwie Pomorskim, któremu prezesuje Zbigniew Aleksander Toczek – Spotkania Opłatkowe miały miejsce w Parafii p.w. Chrystusa Króla w Gdańsku,( dwukrotnie), w Katedrze Oliwskiej –z udziałem ks.bp Wiesława Szlachetki...Ów pielgrzymujący charakter opłatkowych spotkań, a i roboczych spotkań w ciągu roku – ma tworzyć klimat tworzenia przyparafialnych kół PZKS i - jak dotychczas - to pomysł ten, lansowany osobiście przez Prezesa Zbigniewa Aleksandra Toczka - zdaje egzamin, aczkolwiek samo tworzenie kół przy parafialnych – jest to jednak pewien proces wymagający czasu, który jednak przynosi coraz większe efekty...Tylko na niniejszym Spotkaniu Opłatkowym do organizacji wstąpiło 18 osób...Jeśli już jednak mowa o statystyce, to PZKS w województwie pomorskim zbliża się do 1000 osób i w stosunku do kilku lat wcześniej – stan osobowy organizacji uległ ...podwojeniu.

Spotkanie Opłatkowe Anno Domini 2015 roku jeszcze z innych względów miało szczególny charakter, co dało się także zauważyć, iż w tym roku podczas składania życzeń dominował serdeczny uśmiech, albowiem stanęliśmy w tym miejscu, gdzie tak wiele naszych życzeń z ubiegłorocznego Spotkania Opłatkowego – tak pięknie, tak cudownie – spełniło się... Jest Prezydent, Rząd, Sejm, Senat – a więc zupełnie nowe, bardziej polskie i bardziej patriotyczne i bardziej katolickie władze Rzeczypospolitej...

Są już pierwsze pomyślne decyzje – życzliwe dla Rodziny, a dzieciom z Rodzin Ubogich nie grozi już odbieranie ich i rozbijanie tych Rodzin tylko dlatego, że są ubogimi, co także było efektem antyrodzinnej polityki poprzednich władz.... Oczywiście tak cudowne zwycięstwo nie jest dane raz na zawsze...Podnoszą już głowy przegrani...którym tęskno do utraconych stołków...do których jednak siła 8 lat rządów czyni różne torsje i fanaberie...także w postaci prób unieważnienia wyborów, skrócenia kadencji, totalnej lawinowej krytyki zwycięzców...Zło, aby przestało być Złem – musi być jednak pokonane w sposób druzgocący... Ze Złem dyskutować się nie da, bo dyskutowanie ze Złem – to to samo, co paktowanie z Diabłem...

Wśród wymienianych zdań pomiędzy przełamywaniem się Opłatkiem
i śpiewanymi kolędami i przez byłą Poseł -Panią Gertrudę Szumską, gorliwą rzeczniczkę Radia Maryja i TV TRWAM, i przez Roberta Teodora Kudłę, legendarnego spikera stoczniowego radiowęzła Solidarność, a także i przez Gdyński Chór – dominowało to pragnienie ładu w Państwie Polskim, stabilnej sytuacji gospodarczej, rozsądnych decyzji Prezydenta, Rządu, Sejmu, Senatu, by sprawy tak zaprzepaszczone w poprzedniej kadencji , także morskie i rybołówstwa, stoczniowe,by mogły wreszcie znaleźć skuteczny finał... By wreszcie głowy nie podnosiła targowica, kpiąca z Wiary, Kościoła,Sprawiedliwości,Uczciwości...oczekiwań Narodu Polskiego w sferze socjalnej, gospodarczej, kulturalnej...oświatowej...
Powszechnie wiadomym faktem jest, że obecny elektorat PIS i pozostałych organizacji prawicowych, to także elektorat Ludzi Wierzących i Ludzi Wiary...zdecydowanie sprzeciwiających się obcym ideologiom typu gender, manifa , związki partnerskie - zakrawające na Sodomę i Gomorę...Wprawdzie nieraz od niektórych można usłyszeć, że n ie godzi się mieszać spraw Wiary, Kościoła, Religii, Rodziny – ze sprawami publicznymi kraju...Mam jednak na myśli państwa i okresy, kiedy społeczeństwa pozwoliły zwieść się tym zaleceniom , a Zło tak podniosło łeb, żeby potem je zwalczyć – to jednak l pochłonęło tyle ofiar...


Miejmy jednak nadzieję, że Życzenia Bożonarodzeniowe i Prezesa PZKS w województwie pomorskim - Zbigniewa Aleksandra Toczka, i ks. Proboszcza Parafii p.w. Miłosierdzia Bożego - Józefa Domaradzkiego, i posła na Sejm - Andrzeja Jaworskiego – abyśmy byli Jedno – spełnią się i tym razem kolejnym zwycięstwem ku Dobru Polski...

Również  i w tym roku oprawę deserową w postaci znakomitych słodkich wiktuałów zapewnili ze swoich Cukierni Cukiernicy z Gdańska - : Zygmunt Spadliński i Zbigniew Kaliszczak..


Stanisław J. Zieliński