Jezus

Jezus

niedziela, 1 listopada 2015

Pielgrzymowanie ku WiecznościChrystusowi Uczniowie
Autorska Seria Poetycka

Boże Ojcze Wszechmogący…
Tyle zawaliłem spraw
Mimo to oświecasz Słońcem
Moją drogę w Wieczny Czas

Jesteś Bogiem Miłosiernym
Jesteś sercem wszystkim serc
Tyle serca masz w dniu każdym
Tak dzień w dzień
I miesiąc w miesiąc
I rok w rok w dziesiątki lat

Nie masz gniewu nie masz żalu
Najświętsze pragnienia masz
Żeby świat i żeby człowiek
Też tak pragnął zrozumieć Ciebie
Jak Ty Boże rozumiesz człowieka
Jak Ty Boże Wszechmogący
Rozumiesz swój świat

Staje się nie mówisz stań się
Dzieje się nie mówisz dziej
Aż Świat wróci Twoim sercem
Będąc sercem wszystkich serc

Kropla która drąży skałę
Chwila chwilą aż po wiek
Aż popłynie rwący potok
Do Wiecznego Morza Serc

Tu gdzie skały las wyrośnie
W listkach będzie niebo słońc
W każdej kropli rosy ujrzysz żagle
Tę serdeczną Bożą Dłoń

Powie Wstań
Powie Pójdź za Mną
I na Ciebie przyszedł Czas
Za wysokim progiem Niebios
Czeka całkiem inny świat

Boże Ojcze Wszechmogący
Tyle zawaliłem spraw
Mimo to oświecasz Słońcem
Moją drogę w Wieczny Czas

Stanisław J. Zieliński
1.04.2011 r./1.11.2015 r