Jezus

Jezus

czwartek, 7 stycznia 2016

Pokłon Trzech Króli ...i w Imieniu Mieszkańców Miasta Gdańska

Pokłon Trzech Króli

i w Imieniu
Mieszkańców Miasta Gdańska
...

Wyjdźmy Wszyscy na ulice
Chociaż chłodny
Wieje wiatr
Wprost od morza
Śniegiem sypie
Trzej Królowie
Do Betlejem
Pielgrzymują dziś
Przez Gdańsk

Każdy swoją ma koronę
Tak zażyczył sobie Pan
Jest już królem
Chociaż jeszcze dziecko
Ale dzisiaj
Cała Ludzkość
To jeden
Królewski Stan


A Gdańsk to Królewskie Miasto
Wieki całe
Wierny Gród
Wierny swej Rzeczypospolitej
I choć czasem Zbuntowany
To trwał Polską
A gdy wróg narzucał władzę
Szedł ku Polsce

Tutaj na świat
Polskie Okno
I tu w grubych murach Gdańska
Zawsze z Polską
Zawsze z Polską
Silny Solidarny Duch

Tyle ludzi
Tyle Rodzin
A i tyle
Dzieci jest
Bo Trzech Króli
6 Stycznia
 Tak jak w Polsce
Tak też w Gdańsku
To jakże radosny dzień
Od nas wszystkich
I od Dzieci
Trzej Królowie
Do Betlejem
I z kolędą
Prosto z Gdańska
Jedźcie też

Tu Wam rade

Każde serce
Bo już takie
Miasto Gdańsk
A dla Pana w szczególności
Bowiem także i dla Gdańska
Jakże zawsze
Hojny Pan

Tutaj bowiem
Solidarność
Już wpisana
W każdy dom
Tutaj bije
Serce Stoczni
I Stoczniowy Polski Los

Podążajcie Trzej Królowie
A Szczęśliwie
Bowiem Pan
Za kadzidło złoto mirrę
I za pokłon całej Ziemi
Świat obsypie
Zdrojem łask
I obdzieli świat Pokojem
By szczęśliwy każdy był
A to tylko Bóg tak może
Poza Bogiem
Więcej nikt

Wyjdźmy wszyscy
 Na ulice
Chociaż chłodny
Wieje wiatr
Wprost od morza
Śniegiem sypieTrzej Królowie
Do Betlejem
Pielgrzymują dziś
Przez Gdańsk

6.01.2016 r