Jezus

Jezus

sobota, 27 lutego 2016

Szczęśliwe jest Miasto Tczew


Szczęśliwe jest
Miasto Tczew...
 Bogdan Baszanowski z NSZZ RI i PZKS  -  Europie potrzeba nowej ewangelizacji, a tym bardziej w obliczu islamskiego potopu...

Szczęśliwe jest
Miasto Tczew 
Bo w Mieście tym


Wszystkie Stany
Każdy ze swoją
Małą Ojczyzną
Uczciwie jest
Solidarny


Stoczniowiec 
Flisak
I Chłop

Burmistrz 
Starosta
I Sołtys


Każdy rzetelnie
Wpisuje swój los
Ażeby Mała Ojczyzna Tczew
Była ich cząstką 
W swej glorii

Tu każdy w swym sercu ma
I w dniu codziennym
I w myślach
Ów Kamień Węgielny


Polskości i Wiary
Po Święty Krzyż


Po Święty Próg
Po Święty Ołtarz
Bóg


Honor
Bóg 
Honor
OjczyznaTutaj dla Kraju
Kto padł

To Temu Pamięć
Capstrzyki
Wiece

Bo Wdzięczxność i Pamięć
Tu Wspólna jest Rzecz
Nakaz
Powinność
Testament


Tu w sprawie Polski ów głos Włodarza

Tu swoją wartość
Ma Złoty i Grosz
Bo ponad sto lat
A więc ma swój wiek
Nasz Polski Bank
Bank Spółdzielczy

A gdy się zejdą
Druhowie walk
By wspólnie spojrzeć
Na swoje tczewskie
Ojczyste lata
Z Szacunku
Nawet przyklęka
Czas
I cichnie Wiatr
Zdumiony zapatrzon
Ile w tym Mieście
Tych pięknych kart
W każdej epoce
We wszystkich czasachI zawsze tutaj
 


Ktoś pięknie gra
A i zaśpiewa
A i zatańczy
Aż sędziwym Nestorom
Wyciska się łza
Bo na te piękne
Kociewskie nuty
Kociewskie dźwięki
To zawsze gotów
Wzruszyć się każdy
 

Szczęśliwe jest
Miasto Tczew
Bo w Mieście tym
Wszystkie Stany
Każdy ze swoją
Małą Ojczyzną
Uczciwie jest
Solidarny

27.02.2016 R
Od autora:


    26 lutego Anno Domini 2016  wpisuje się w historii Miasta i Powiatu Tczew kolejnym pięknym wydarzeniem . Animatorzy życia publicznego w tym Grodzie postanowili  - udziałem władz Miasta, Powiatu i Gminy Tczew - specjalnym uroczystym spotkaniem w Restauracji Piaskowa, usytuowanej  tuż obok siedziby władz - uczcić 35 Rocznicę utworzenia Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność Rolników Indywidualnych oraz sześciu lat działalności Stowarzyszenia Zawsze Solidarni...Włodarze spotkania Ryszard Graczyk i Bogdan Baszanowski zaprosili również Zbigniewa Aleksandra Toczka, przewodniczącego Oddziału  Polskiego Związku Katolicko-Społecznego w województwie pomorskim...

   Obie organizacje łączy tak wiele...Ten sam okres  powstania...Łączy etos pracy...Działalność na gruncie Społecznej Nauki Kościoła Katolickiego ..Obrona  praw rolników do ziemi...Obrona praw dziecka, rodziny...Poczucie sprawiedliwości społecznej w  duchu Dekalogu i Ewangelii jako podstawy ładu moralnego i porządku prawnego w Rzeczypospolitej. Sprzeciw korupcji, bezprawiu, wyprzedaży majątku narodowego,co szczególnie  miało  miejsce w minionych 8 latach rządów PO-PSL... 
Podczas oficjalnych  wystąpień i w czasie dyskusji nie zabrakło obustronnych deklaracji  woli  współpracy, także medialnej...

    Zaproszeni byli także posłowie i senatorowie, reprezentujący wyborców Województwa Pomorskiego... Niezależny Związek Zawodowy  Solidarność Rolników Indywidualnych , reprezentowany przez Stowarzyszenie Zawsze Solidarni  przygotowuje się do Ogólnopolskiego Zjazdu  swojej organizacji... W perspektywie ...powołanie własnej partii chłopskiej, ponieważ PSL  nie do końca  spełnia oczekiwania Polskiej Wsi...Zbyt smutno zabrzmiał głos Zbigniewa Grajoszka, tylko co mianowanego na gospodarza Stadniny Ogierów w Starogardzie Gdańskiem i Zarzecznej o rażących zaniedbaniach dotychczasowych włodarzy w obu tych gospodarstwach, a podobne przykłady można mnożyć...Jednostki te , od  dziesięcioleci w rodzinach PSL ..nieuchronnie po prostu chyliły się ku  stagnacji i  ruinie...

   Obradom towarzyszył Zespół Piaseckie Kociewiaki ze Stowarzyszenia "Piaseczno - Folklor - Festiwal", kierowanego przez Krzysztofa Luckowskiego -  z przepięknym repertuarem kociewskim oraz Aleksandra Baszanowska (muzyka poważna)...Była też wspaniała  oprawa kulinarna...Medialnie uroczystość obsługiwały: Dyrektor radia Głos (Pelpliński) i Rzecznik Biskupa pelplińskiego ks.prałat dr Ireneusz Smagliński,   pzks.wolne-media.gdansk (Grzegorz Kabziński i Stanisław J. Zieliński) oraz Prywatna Telewizja Bydgoszcz ( Łukasz Nawra i Stanisław Nawra) .