Jezus

Jezus

sobota, 8 października 2016

I nasz udział jest w tym zwycięstwieDeklaracja Ideowa

Oddziału Pomorskiego

Polskiego Związku Katolicko-Społecznego

Tak było cztery lata temu

 

      Zważywszy na fakt, że Naród Polski w 95 proc. jest wyznania katolickiego, Polski Związek Katolicko-Społeczny jest powszechną organizacją wyznaniową i społeczną w Polsce 
oraz w środowiskach polonijnych. Wskazane jest więc powstawanie podstawowych ogniw Polskiego Związku Katolicko-Społecznego przy parafiach Katolickiego Kościoła Powszechnego – zarówno w Polsce, w Europie, jak i na pozostałych kontynentach.

 Zbigniew Aleksander Toczek,Przewodniczący Oddziału Pomorskiego PZKS  - z odwiedzinami u Mieczysława Filipczaka Prezesa Zarządu Krajowego Polskiego Związku Solidarności Polskich Kombatantów, sympatyka PZKS , którego dorobek kolekcjonerski wszelkich polskich militariów stanowi prawdziwe  prywatne Muzeum.. 
...i były comiesięczne spotkania otwarte członków i sympatyków PZKS  w lokalu "Palowa". w Gdańsku. I były odczyty, dyskusje, a i program artystyczny. Śpiewali m. in. : Andrzej Starzec(szanty), Gertruda Szumska(pieśni religijne i patriotyczne)...Były też wernisaże:Maria Jędrzejczyk i Janusz Tymecki.. Takie były początki.
 

Ideowe dziedzictwo Polskiego Związku Katolicko-Społecznego – to prawo naturalne wynikające z Dekalogu oraz z Przykazania Miłości, które winno przenikać literę Prawa Publicznego, a więc Ustawę Zasadniczą, tj. Konstytucję Państwa Polskiego. Konstytucja winna porządkować zasady funkcjonowania systemu demokratycznego. Przypominamy, że państwo demokratyczne – to państwo obywatelskie, a więc takie państwo, w którym wszyscy obywatele mają równe prawa 
i obowiązki.

W siedzibie PZKS, która jest skromna, w piwnicznym pomieszczeniu, póki co...i z dala od centrum. Kto przybywa tu po raz pierwszy, z reguły nieźle błądzi - zanim trafi.
 

   Odmowa przez Krajową Radę Radiofonii 
i Telewizji Telewizji TRWAM na cyfrowym multipleksie jest pogwałceniem Konstytucji Państwa Polskiego. Osoby winne tego przestępstwa odpowiadają przed systemem wymiaru sprawiedliwości z mocy obowiązującego prawa. Brak reakcji na ten precedens właściwych organów państwa Polskiego, które winny strzec porządku prawnego z mocy prawa świadczy o zjawisku korupcjo- i kryminogennym, zagrażającym dalszemu funkcjonowaniu Konstytucji w Polsce jako w Państwie demokratycznym.W wyjątkowo udany sposób rozpoczął swoją działalność Oddział Powiatowy PZKS 
w Kościerzynie, któremu przewodniczy
Józef Formela.


   W obliczu wielu świadectw nieudolności Rządu Donalda Tuska, co ujemnie odbija się na pogarszającym się stanie życia Narodu Polskiego, w galopującym tempie wzrastającym zadłużeniu Państwa Polskiego, brak jakichkolwiek realnych reform gospodarczych poza masową wyprzedażą, tzw. prywatyzacją Polski Związek Katolicko-Społeczny zwraca się do Prezydenta Rzeczpospolitej o rozważenie przeprowadzenia wcześniejszych wyborów, ponieważ ani obecny Rząd ani obecny Parlament nie są w stanie uzdrowić zastanego bałaganu.    W obliczu propozycji rządowych w sprawie odstąpienia finansowania Kościoła Katolickiego w Polsce z budżetu i finansowanie w postaci odpisu z podatku w wysokości 0.3 proc. od podatku – Polski Związek Katolicko-Społeczny opowiada się za zasadą sprawiedliwości społecznej. Wobec takich rozwiązań i partie polityczne w Polsce winny być również finansowane w podobny sposób, a nie w sposób uprzywilejowany, tj. z budżetu. Katolicy w Polsce, a jest nas 95 proc. - nie są zainteresowani finansowaniem działalności Platformy Obywatelskiej czy sił lewicowych typu Janusza Palikota zwalczających choćby katolickie media, lżą najświętsze znaki Wiary Katolickiej, a w Sejmie głosują za projektami ustaw godzących w bezpieczeństwo Polski i jej potencjał gospodarczy.    Polskiemu Związkowi Katolicko-Społecznemu jest po drodze z każdą siłą polityczną, która szczerze zatroskana jest o bezpieczeństwo i potencjał gospodarczy Polski, o państwo prawa i sprawiedliwości społecznej, o tworzenie perspektyw rozwoju także w dziedzinie nauki, kultury, infrastruktury i pozostałych dziedzin.


Słowo komentarza

I nasz udział jest w tym zwycięstwie.

Senator RP Waldemar Bnkowski, członek PZKS, podczas spotkania z nestorem -żołnierzem AK - mjr Jerzym Chmielewskim podczas Pierwszego Gdańskiego Pikniku Politycznego w Stoczni Gdańskiej.
  
Takie zadania stawiał sobie PZKS w województwie pomorskim 4 lata temu, tj,. Na początku poprzedniej kadencji. Aktualnie mamy już kolejną kadencję w pomorskim PZKS. TV TRWAM ma upragniony multipleks, o który było tyle walki i tyle manifestacji lokalnych i ogólnopolskich..


        Nieprzychylna opcja polityczna tylu polskim    sprawom, po przegranych wyborach w 2015 roku sama przyznaje się do wielu błędów, choć nadal utrudnia wypełnianie zadań wyborczych obecnym władzom Rzeczypospolitej, co rusz skarżąc jej słuszne decyzje do swoich kolesi w Brukseli...

  Sytuacja jednak jest zdecydowanie bardziej przyjazna ...A da Bóg, że i liberalne prawo wobec dzieciobójstwa w postaci aborcji – w Polsce  w kraju katolickim ustąpi przed Bożym Przykazaniem: Nie zabijaj!!!Zaś Życie Ludzkie będzie objęte prawem od Poczęcia do Naturalnej Śmierci...Obowiązuje już Prorodzinny Program 500+, a niebawem ruszy także Program Mieszkanie + oraz specjalna Opieka Socjalna Państwa nad Rodzinami z Dziećmi Szczególnej Troski...


   Rząd zapowiada także liczne preferencje dla firm rodzinnych i gospodarki narodowej. Gołym okiem widać odradzanie się Państwa Polskiego spod dominacji międzynarodowych koncernów, które tak zachłannie zagarnęły w Polsce wszystko:firmy, banki, handel...spychając Naród Polski do roli gastarbeiterów. Przejmowały Polski Majątek Narodowy - i nie płacąc podatków do Skarbu Państwa Polskiego..., co w szybkim tempie zubożało Naród Polski i Państwo Polskie...
Ilustracje: 
Archiwum Internetowe 
 Grzegorz Kabziński
Stanisław J. Zieliński 
 Tekst:
Deklaracji Ideowej PZKS 
- Archiwum PZKS
w woj. pomorskim
Komentarz:
 Stanisław J. Zieliński