Jezus

Jezus

wtorek, 4 października 2016

Toczy się spór
O aborcję …

Po wszystkie granice
Po milczenie
Po życzenie
I po przywileje

Jak tu skręcić
Takie prawo
Żeby było prawie
Jeszcze prawem
Ot przykryte
Denkiem
Wieczkiem
Dzieciobójstwo

Ludobójstwo
Które strasznym
Barbarzyństwem
I strasznym
Bezprawiem

Żeby zawsze było można
Ot niby przypadkiem
Móc usunąć
Zgodnie z prawem

Przypadek
I wpadkę

Żydzi znają święte prawo
Święte Prawo Życia
Więc rezultat prosty
W Izraelu
Od początku

Jest zakaz aborcji
W Izraelu więc aborcji
Nie znajdziesz ani w sercu
Ani nawet w myślach


Bo co święte
To jest święte
I radość i hossa
Każde Dziecię
W Izraelu
Dar prosto od BogaWięc gardłuje
Krzysztof Skwara
Dla kobiet tak dobry
I choć twardy
Chłop z jajami
Podda się aborcji

Bo aborcja
Lek skuteczny
Na radość i szczęście

Raz popieścisz
Raz poskrobiesz
I masz znowu miejsce

Hulaj dusza
Piekła nie ma
I żyć nie umierać
I przyjemność
A i praca
Bezpieczna kariera


I ruszyły Czarne Marsze
Paradnie przez Polskę
Z tym żądaniem antyludzkim

Bolszewickim
Nazistowskim
Nawet i do Konstytucji
Wpisać to diabelskie prawo
W każdej chwili
W każdym czasie
Zgoda na aborcję

Bo to taki prosty zabieg
Gdzieś pod Matki Sercem
Lecz jej ciało
I jej prawo
I pal sześć
Z sumieniem

Dodam jednak tę uwagę

Mimo wszystko
Ponad wszystko
Byli tacy już przed nami
I też w ramach swego prawa
Już krzewili i to jak gorliwie
I aborcję
I eutanazję
A i niewolnictwo

Przeto żaden wiek dwudziesty

Czy dwudziesty pierwszy
Kiedy główki
Ścina dzieciom
Lekarz
Kat bezwzględny

Bo mamona
Hojnie rośnie
Sypią się złotówki
Euro i dolary
Szatan aż zaciera ręce
I zachęca
I ponagla
Zostaw to Prawo Hipokratesa
Bo tylko Tobie
Interes psuje
I tylko tobie kaleczy
Sumienie
I ścinaj siepaczu
I ścinaj siepaczu
Ścinaj coraz więcej

Bo to taki prosty zabieg
Gdzieś pod Matki Sercem
To jej ciało
I jej prawo
Więc pal sześć
Z sumieniemWobec Bożego przykazania : Nie zabijaj -  nie wypada wiecować: kto za, kto przeciw... To Przykazanie winno być nadrzędnym prawem, którego w żaden sposób nie wolno omijać...To  niepoważna postawa Człowieka wobec Boga..., bo zatraca się zupełnie  Człowiek stworzony na obraz i podobieństwo Boga...

Polski  Związek Katolicko-Społeczny od pierwszych dni swego istnienia opowiada się za poszanowaniem Daru Życia -  chwili Poczęcia do Naturalnej Śmierci...

Ilustracje:
Archiwum Internetowe
Grzegorz Kabziński
Tekst
Stanisław J. Zieliński