Jezus

Jezus

niedziela, 16 października 2016

Którędy do Intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski?

Którędy do Intronizacji
Jezusa Chrystusa
na Króla
Naszej Najjaśniejszej Rzeczypospolitej

      Październik, to miesiąc szczególny, albowiem ma wiele płaszczyzn, odniesień, rocznic wydarzeń...W tym miesiącu w 1984 został porwany, a następnie potwornie zamęczony Błogosławiony i  Święty  Ksiądz Jerzy Popiełuszko...I znowu stało się inaczej niż zaplanowali to sobie oprawcy..
  Miast przepadnięcia bez wieści, co rzecznik Jerzy Urban raczył kwitować, że może ksiądz uciekł do...Szwecji – ksiądz Jerzy Popiełuszko odniósł zwycięstwo nad totalitarnym systemem w Polsce , właśnie swoim męczeństwem i nieugiętą postawą Kapłana – Kapelana Solidarności. Jakże duże podobieństwo tu do męczeńskiej śmierci
i zwycięstwa Św. Ojca Maksymiliana Kolbe...

  Październik – to miesiąc Maryjny i odmawiania  Różańca oraz nabożeństw różańcowych...To coroczna, kolejna rocznica decyzji Konklawe w sprawie wyboru ks. Kardynała Karola Wojtyły na tron Namiestnika Jezusa Chrystusa w Watykanie...

Październik – to także kolejna rocznica Powstania Robotników Poznania przeciw ówczesnym nadużyciom władzy komunistycznej w Polsce, w poczuciu Solidarności z Narodem Węgierskim, co było pierwszym mocnym pęknięciem w krwawym wyjątkowo zabetonowanym bloku komunistycznym.

Te i inne okoliczności zaważyły o decyzji Przewodniczącego Polskiego Związku Katolicko-Społecznego w Gdańsku, Zbigniewa Toczka, by kolejne spotkanie otwarte Członków i Sympatyków tej Organizacji odbyło się w Październiku...

   Była więc Msza Św. w pięknym kościele p.w. Miłosierdzia Bożego, o statusie Sanktuarium, w Gdańsku Wrzeszczu przy ul. Gomółki
,następnie -Nabożeństwo Różańcowe z wystawieniem Najświętszego Sakramentu...

W tym klimacie, jakże podniosłym i uroczystym – jakże dostojnie brzmiały intencje za pomyślność Ojczyzny, Stanu Nauczycielskiego, bo to było 14 października, a także za pomyślność Wszystkich, którzy tworzą szeregi Polskiego Związku Katolicko-Społecznego, który jest z Woli Prymasa Stefana Wyszyńskiego - Obywatelskim Ramieniem Kościoła Katolickiego w Polsce.

Zważywszy na fakt, że Rok Miłosierdzia trwa do 20 listopada, a więc do Święta Jezusa Chrystusa Króla, była to także ostatnia szansa na przejście przez Bramę Miłosierdzia …, co każdy z obecnych bardzo chętnie uczynił.

Po uroczystościach, w Sali Spotkań, udostępnionej dzięki życzliwości Włodarza Świątyni – była poseł na Sejm Gertruda Szumska, zastępczyni Przewodniczącego, po uprzednim oficjalnym powitaniu wszystkich przybyłych przez Przewodniczącego Zbigniewa Toczka , w sposób iście nauczycielski, przypominającym dobrą klasę, zadała kilka pytań kolokwialnych, m.in. dokąd trwa Rok Miłosierdzia,
jak nazywa się ów meksykański chłopiec, który ze słowami : Niech żyje Jezus Chrystus Król ginął za Wiarę... A nazywa się, czego również wcześniej nie  wiedziałem: Luis Laurean Serventes i liczył tylko 15 lat...
 

      Główny temat, obok zbiórki pieniędzy na Sztandar PZKS w Gdańsku, to Intronizacja Jezusa Chrystusa na Króla Polski ...Wprawdzie podczas spotkania takie pytanie ani taka odpowiedź na takie pytanie nie padło, ale godzi się jednak choćby tutaj je postawić, jaka jest rola PZKS w Intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski i Wszechświata...

     Wprawdzie Jezus Chrystus Syn Boga Żywego ma już status Monarchy Polski i Wszechświata z Woli Boga, ale przecież chodzi o to, by tego aktu dokonała cała Ludzkość, a w Polsce – cały Naród.

     Ta konsolidacja Narodu w tej tak ważnej zasadniczej sprawie zdaje się kluczyć różnymi meandrami...Wielu woli mówić o Intronizacji, ale sam Akt Intronizacji – oddalić jak najdalej... Mogłoby tego dokonać Zgromadzenie Narodowe wspólnie z Episkopatem, z uroczystym zapisem w Konstytucji Naszej Najjaśniejszej Rzeczypospolitej. Byłby to Akt Intronizacji Państwowy, Kościelny i Narodowy. Czy Naród Polski zdobędzie się na takie szczególne dziejowe wydarzenie? Mieszko I przed 1050 laty dokonał takiego wyboru, także mając przeciwko sobie ówczesne państwa i wszystkie siły pogańskie..
   Król Jan Kazimierz przed ponad 600 laty zdobył się na takie wydarzenie dokonując uroczystego Aktu Intronizacji Matki Bożej na Królową Polski...Czy obecny Prezydent dr Andrzej Duda pójdzie za przykładem księcia Mieszka I i króla Jana Kazimierza? Godzi się nadmienić, że za czasów króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, któremu zabrakło cywilnej i duchowej odwagi odnowić Ślubowanie Ślubów Jana Kazimierza przed obliczem Matki Bożej Częstochowskiej, Królowej Polski – Polska za  panowania tego króla na 123 lata zniknęła z mapy Europy...
   Czy była to kara Królowej Bogurodzicy, jak wielu próbuje to interpretować? Odnowienie Królewskiego Ślubowania dodałoby Mocy Wiary i losy Polski mogłyby potoczyć się ku konsolidacji Państwa Polskiego, by móc odeprzeć ataki trzech zaborców...

    Nasz Bóg jest wymagający...Nie znosi odcieni szarości, ale kolory zdecydowane: albo Biel albo Czerń...Nie znosi też letnich temperatur...Uwielbia miłość gorącą, bezwzględną, wręcz pełną blasku zaślepienia...zachwytu, fascynacji!!!

    Czy Naród Polski dokona Intronizacji Jezusa Chrystusa całym sobą – a więc w wymiarze Państwowym, Religijnym i Narodowym czy li tylko połowicznym, aby aby...

     Dotychczas w wymiarze państwowym i kościelnym Aktu Intronizacji Jezusa Chrystusa dokonało już kilka lat temu Miasto Wilno, a jako stalica Litwy, to dokonało tego w imieniu całego Narodu i Państwa...Aktu tego dokonała Rada Miasta Wilna wraz ze stanem kapłańskim.

W Polsce póki co Rada Episkopatu wydała oświadczenie, że Aktu Intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski dokona Episkopat w dniu 19 listopada
w Świątyni Miłosierdzia Bożego Łagiewnikach, a dokument Konferencji Episkopatu zostanie odczytany we wszystkich kościołach w Polsce...

   W napiętym porządku spotkania zmieścił także Robert Teodor Kudła – ze swoim repertuarem. I otrzymał mocne brawa, jaki zwykle...

Stanisław J. Zieliński
17.10.2016 R