Jezus

Jezus

piątek, 9 grudnia 2016

Czcigodny Duszpasterzu
Zmierzaj wprost na Wawel
I tam gdzie 
Pną się wprost
Ku Niebu

Polskie Święte Łagiewniki
I szykuj drogi


Wszystkie drogi w Polsce
Królowi Miłosierdzia

Od Strony Życia
Od strony Wiary
Od strony Serca
Od strony Myśli
Od Gór po samo Niebo
Aż po Hel i Rozewie
Po Uznam i Wolin
Po Polskie Fale

Fale modre
Fale Bałtyku

Tron już gotowy
I już wszędzie czeka
Wszędzie w całej Polsce
I w każdym Domu
I w każdej Rodzinie
W każdej Parafii
Tyle dziś w Polsce
Jest Bram Miłosierdzia
Przez którą przeszedł
W tym Szczególnym
Roku Świętym


W poczuciu Wiary Świętej
Przeszedł
Polak każdyOddycha Wawel
Dziś 
Jakże szczęśliwy
Że ma mocne wsparcie
Prosto z Watykanu
A więc z Domu
Samego Świętego Piotra
Zapracowany Włodarz Krakowa
Prawa Dłoń Św. Ojca Świętego
Jana Pawła II
Arcybiskup Metropolita Krakowski
Ksiądz Stanisław Dziwisz


Wsparcie jakże sąsiedzkie
Bo przecież przez miedzę
Z Polskiej Katolickiej
Robotniczej
Łodzi

Królowie Polscy
I Ty Czcigodny
Naczelniku Państwa
Marszałku Józefie Piłsudski
Jeszcze 
We śnie wiecznym
Już ten sekret chowasz
Razem
Z królem Bolesławem ChrobrymRazem z Królem Władysławem Jagiełłą
Razem Kazimierzem Jagiellończykiem

Razem 
Ze Stefanem Batorym
I ze wszystkim władcami Polski
Przez wszystkie wieki
Przez wszystkie lata
Przez wszystkie lata
Już ustawiacie się
Tworząc

Intronizacyjny
Orszak Jezusa Chrystusa
By razem poprosić
O objęcie tronu w Polsce
Po wieki wieków

Za głosem Narodu Polskiego
I Episkopatu
Poprosić Pana Wieków
Pana Dziejów
Poprosić Syna

Boga Żywego
Poprosić
Jezusa Chrystusa
I niech w tej sprawie
Po wszystkie czasy
Po wszystkie wieki
Jak Polska długa
I jak Polska szeroka
Wraz z pobratymczymi
Narodami Słowiańskimi
I razem z Pragą
Razem z Bratysławą
Razem z Budapesztem
I razem z Sofią
I razem z Rumunią
Niech po wiek wieków
Zabrzmi słowo
Amen

I za to objęcie
Tronu Polski
Serdecznie
Iście po królewsku
Z całego serca
Z wdzięcznością
Podziękować

Mówią o Tobie
Czcigodny 
Arcybiskupie
Metropolito


Że jesteś filozof
I że jesteś etyk
I moralista
Ale i polityk
Ale i praktyk
Choć i teoretyk
Ale i esteta
I ta poprzeczka
Bo wszędzie Zawsze
Prymus
I jeśli szlaki pielgrzymowania
To tylko szlak jeden
Jeden jedyny

Od Serca Człowieka
Do Bożego Serca
A zmierzał tym szlakiem
Ks. Prymas Tysiąclecia
Stefan Wyszyński
I Św. Ojciec Święty
Jan Paweł II
I Błogosławiona Siostra Faustyna
I król Jan Kazimierz
I król Jan III Sobieski
Składając przed
Tronem Jasnogórskim
Królewskie Śluby Jasnogórskie
Co w tym Roku
Roku Świętym
Uczynił

Cały Naród Polski
Przed samym Jezusem Chrystusem
Wbrew woli demonów
I jeszcze dziś wrzeszczących
Zadufanych w sobie
I pełnych obelg
Wobec Pana
I pełnych pychy
Faryzeuszy

Zaiste Kraków
Swe lica odnawia
Po nowe wyzwania
Przyspieszając biegu
Ażeby zgodnie
Z życzeniem Pana
Przełożyć na czas
Na ziemski czas
Nowe zwrotnice
I konstelacje Wieków
By ponad Być
Było jednak
TRWAĆ
W Majestacie Bożego Prawa
W Majestacie Dekalogu
Konstytucji Boga i Człowieka
W Majestacie 
Najświętszej Ewangelii  

Ilustracje
Archiwum Internetowe
Stanisław J. Zieliński
Tekst
Stanisław J. Zieliński
9.12.2016 R