Jezus

Jezus

poniedziałek, 26 grudnia 2016

Pójdźmy Wszyscy 
Do Sudzienki
Do Studzienki
W Piasecznie

Królowo Pomorza
Królowo Kociewia
W Świątyni w Piasecznie
Masz swój 
Święty Tron
Pielgrzymi 
Ku Tobie
Tu co roku idą
I tak tu już zawsze
Tak jest z wieku w wiek

A przybyłaś tutaj
Daleko przed laty
I był to wtedy 
W Polsce
Tylko 
Co czternasty wiek
Po drogach 
Ku Polsce
Zmierzał już Renesans
Czas Odrodzenia
I Czas Potęgi Polski
Lecz i wróg był silny
Podstępny zdradliwy
Na północy kraju
Ów Zakon Krzyżacki
Li tylko w oczach Watykanu
Był zawsze
Jakże pobożny
Gorliwy mnich

Ale grabił łupił
I brał do niewoli
Trzymał ujście Wisły
I trzymał port Gdańsk
I podobnie szarpał
Terytorium Litwy
Która sama wygrać
Z nim nie miała szans
Gdzieś dojrzewał sojusz
Ten cudowny  sojusz 
Z Bożej Woli
Tych dwóch państw sąsiednich
By umocnić razem
Swój Ojczysty Dom
I gdzieś w Krakowie
Do tej wielkiej misji
Już dojrzewała
Królowa Jadwiga
By z władcą Litwy

Władysławem Jagiełłą
Małżeńskim węzłem
Zbudować ten most

I tak to zostało
W księgach zapisane
Że był to rok
Tysiąc trzysta siedemdziesiąty ósmy
Gdy przygodny smolarz
Tu gdzie dziś Piaseczno
Zapewne w głębokich kniejach
Ujrzał Matko Boża
Twoje Święte Oblicze
I tu Uzdrowiłaś
Chorującego syna
I tak był szczęśliwy
Że o tym
Nie mógł milczeć

I ruszyły wieści
Każde swoim duktem
I lud tutaj z miejsca
Wznosił Tobie Tron
Zamieniał Twoje
Cudowne Źródełko
W Piękną Dużą Studnię
I piął się ku Niebu
I Dom Pielgrzyma
I Święty Boży Dom

I modlił się tutaj
Jan III Sobieski
I zwycięskie
Trofea chocimskie
Kładł u Twoich Świętych Stóp
I tutaj do dziś
Jest jego kanapa
Na której śnił
Swoje wielkie sny
I przeciw Rosji
I przeciw Turcji
Królewskie Sny Zwycięskie
I był tu także
A było to w 1968 roku
Ksiądz kardynał
Karol Wojtyła
Żeby Królewską Koronę
Włożyć na Twoją Świętą Skroń

Twój Parafianin
Krzysztof Luchowski
Jakże serdecznie
Przy każdej okazji
Te czasy wspomina
I te wydarzenia
Które każde w swoim czasie
Miały to piękne
To szczególne miejsce
Tu w Piasecznie
Którym to wydarzeniem
Żyje tu każda Rodzina
Każdy Dom
Każdy Próg

I tak dzisiaj
Przy każdej okazji
Mówi o Tobie
Matko Boża
Królowo Pomorza
Królowo Kociewia
Tak mówi o Tobie
W tym poczuciu szczęścia
Że tak tutaj jesteś
Obecni Włodarze Sanktuarium
Ks. Marek Chmist
 (wikary)
i ks.Andrzej Ossowski (proboszcz)

Już od tylu wieków
Tak o Tobie mówi
Jakże wzruszony
I jakże dumny
Każdy mieszkaniec
Twojego Piaseczna
I każdy Twój gorliwy Kapłan
Naszej Świętej Wiary
Gorliwy Stróż
I jak ksiądz Prałat
Kazimierz Myszkowski
Wprawdzie już rezydent
Ale dozgonny 
Kusztosz Twojego 
Świętego Sanktuarium
Aż do grobowej deski
Aż po sam Grób
A ma już za sobą 
W tej  kapłańskiej
 W tej 
szczególnej misji
Już ponad
Pół wieku

Królowo Pomorza
Królowo Kociewia

W świątyni w Piasecznie
Masz Swój 
Święty Tron
Pielgrzymki ku Tobie
Tu co roku idą
I tak tu już zawsze
Tak jest z wieku w wiek

Ilustracje:
Archiwum 
Sanktuarium Maryjnego 
w Piasecznie k. Tczewa
Stanisław J. Zieliński
Archiwum Internetowe
Tekst( zainspirowany rozmową z Krzysztofem Luchowskim, mieszkańcem Piaseczna, za co jestem bardzo wdzięczny)
Stanisław J. Zieliński
25.12.2016 R