Jezus

Jezus

poniedziałek, 19 grudnia 2016Tylko cokolwiek dalej 
Li tylko
O 12 miesięcy 

Jakże bardzo 
Potrzeba nam
Tych dostatnich życzeń
Tych tyle ciepłych
Tych serdecznych 
Szczerych słów
Aż w szczerości swej
GorącychI to choćby
Choćby zawsze
Jak najwięcej

By starczyło potem nam
Na każdy czas
Tak bezinteresownie


Tak wobec siebie
Wzajemnie
Że aż wszyscy Jesteśmy
Wobec siebie
Jakże sobie bliscy
Bliżsi  niż Kiedykolwiek
Gdy powoli 
Dzień za dniem
W blasku dnia
I w cieniu Wspomnień
Znów dopala się  nam Rok

Jakże 
Wobec siebie
Równi 
I równiejsi
W tym Momencie
Choć jedyny ten jedyny 
I jakże szczególny raz

Na cały rok
Niezawodni Chrześcijanie
Nadzwyczajni Katolicy

I jakże ważne jest To ciche
I jakże uroczyste

Opłatkowe Spotkanie

Przełamać się
Tym wszystkim
Co będzie
Co było
Tym wszystkim
Co powiedzie
W to życie dyskretne

I piękne
I zaskakujące

Nieznane
Nieznane
Tak jeszcze


I mieć ten azymut
Tę śnieżną biel
Opłatka

To poczucie świętości 
I to poczucie 
I Wielkiego Święta
Że nagle coś

Tak bardzo ważnego
Biegnie od początku
A jednocześnie i tworzy
Jakże ważne i mocne
Kolejne ogniwo historii

By za rok
Znowu spotkać się serdecznie
W Gronie jeszcze większym
W tym samym miejscu
I w tym samym czasie
Tylko cokolwiek
Li tylko o 12 miesięcy dalej
Ale wobec historii

To  tak wprost  niezauważalne
Bo to li tylko
Nieco dalej
Nieco dalej
Dalej
Li tylko cokolwiek

I tyle zdrowia
I tyle nadziei
By perspektywa była
Pewna
Jasna

I w tym dniu nawet ci
Którzy mieli grosza trochę więcej
Wnet dołożyli
Do tego wspólnego skarbca
Żeby radosnym faktem stał się
Sztandar

By PZKS w Gdańsku
I na Pomorzu
A i w Polsce

Wyraźnie widać było
A gdy jest Sztandar
To jest i Formacja

A więc
Jednostka
Samodzielna
Stabilna
Mocna

Zatrzymać to każde słowo
Aby zawsze trwało
Tym pragnieniem pięknym
Tą swoją Bożą Mocą
Bożą Siłą

I zawsze świeże
Bardziej świeże
Niż z dzisiaj
Niż z wczoraj
Zawsze to samo
I zawsze jakże tak samo
Autentyczne
Serdeczne i jakże blisko


I znowu jakże na nowo
Po raz kolejny
Chce się zawołać
Kolędo Nasza Polska
Gwiazdą Betlejemską
Rozjaśniaj każdy mrok
Przez wszystkie dni i noce
Wypełniaj Bożym Blaskiem
Każdy Polski Dom

Niech każdy Polski Los
Będzie takim Spełniającym się
Pragnieniem

W tę jakże obecną
I jakże odczuwalną
Serdeczną Bożą Dłoń
Której jakże bardzo 
Jakże bardzo pragniemy
Zawsze i na zawsze
Ilustracje
Grzegorz Kabziński
Archiwum Internetowe
Stanisław J. Zieliński
Tekst

Stanisław J. Zieliński
19.12.2016 R

Od autora:

 Spotkanie Opłatkowe Polskiego Związku Katolicko-Społecznego...
... 

- w pięknej świątyni p.w. Miłosierdzia  przy ul. Mikołaja Gomółki 
w  Gdańsku Wrzeszczu  A. D. 2016 - przechodzi do historii. Wspaniale dopisali zaproszeni Goście - 
z Prawa i Sprawiedliwości, z Ligi Obrony Suwerenności, z Grona Radnych Miasta Gdańska i z Rady Dzielnicy Gdańsk-Wrzeszcz...Licznie też prezentowała się delegacja z Piaseczna koło Tczewa - z pięknym darem - drewnianą figurką - kopią Matki Bożej z Santuarium w Piasecznie, która na zawsze pozostanie w murach świątyni p.w. Miłosierdzia Bożego w Gdańsku Wrzeszczu przy ul. Mikołaja Gomółki, jak  to zapowiedział osobiście Włodarz tej świątyni...ks. Proboszcz Józef Domaradzki.
   

   Klimat spotkania -  typowo opłatkowy, a więc podniosły, uroczysty, pełen dobrych ciepłych słów
i równie dobrych szczerych serdecznych życzeń... 
  
   Godzi się odnotować, że niezwykle pięknie podzielił się skarbem ze swojej macierzystej parafii
Krzysztof Luchowski - podczas Spotkania Opłatkowego przekazał Proboszczowi Kościoła p.w. Miłosierdzia Bożego przy ul. Mikołaja Gomółki w Gdańsku Wrzeszczu  kopię figurki Matki Bożej z Sanktuarium 
w Piasecznie koło Tczewa.  
  

    Były szczególne słowa Zbigniewa Aleksandra Toczka, zaczerpnięte z homilii Św. Ojca Św. Św. Jana Pawła II - jako credo, misja i azymut na zbliżajacy się nowy rok 2017:"Wymagajcie od siebie, choćby nikt od Was nie wymagał"...

   Goście, iście po chrześcijańasku i katolicku, szczodrze dołożyli grosza 
do skarbca PZKS  - na wykonanie  sztandaru, co w pierwszym kwartale przyszłego roku stanie  się faktem.
   

   Było przełamywanie się opłatkiem 
w powodzi dobrych słów, szczerych życzeń, ale i gratulacji w kontekście dotychczasowych coraz bardziej wiudocznych  dokonań.Wcześniej zaś - jak to już jest w zwyczaju Polskiego Związku Katolicko-Społecznego w Gdańsku  - miała miejsce Msza Św. szczodra w  intencje za pomyślność wszystkich obecnych i tych, którzy 
z różnych względów nie mogli przybyć, ale jednak wspólnie tworzących tę organizację w Gdańsku i poza  Gdańskiem, albowiem licznie zaprezentowały się delegacje PZKS 
z Gdyni, Malborka, Kościerzyny, z Piaseczna koło Tczewa, skąd pochodzi nestor PZKS - Bogdan Baszanowski, współtwórca NSZZ RI Solidarność, a na uroczystych obchodach tej organizacji z okazji 35-lecia istnienia dane nam było uczestniczyć - w Tczewie i w Poznaniu.

   I - oczywiście - co także jest dobrym zwyczajem - cała sala opłatkowego spotkania niosła się  kolędami. Echo biegło daleko  daleko po granice dzielnicy Gdańsk-Wrzeszcz i jeszcze dalej. Dla dobrego ucha nie trudno było wychwycić pierwsze, najmocniejsze głosy byłej poseł na Sejm i sternika Radia Maryja w Województwie Pomorskim - Getrudy Szumskiej oraz legendarnego spikera Solidarności - równie, niezawodnego, Roberta Teodora Kudły...Dla super wrażliwego ucha dały się  wychwycić, też melodyjne głosy -Wandy Toczek,Mai Pogorzelskiej, Aleksandry Baszanowskiej, Teresy Chojnackiej Szpetulskiej, Zbigniewa Aleksandra Toczka, Edwarda Pogorzelskiego  Grzegorza Kabzińskiego, Waldemara Bonkowskiego, Danuty Sikory, Anny Wirskiej, Danieli Delfiny Stefanickiej i wiele wiele innych, których tu wszystkich wymienić nie sposób.

      W szeregi PZKS wstąpili: Daniela Delfina Stefanicka  oraz mjr Jerzy Chmielewski, liczący już sobie 93 lata... o znakomitej pamięci i kondycji, przeżywający swoją kolejną  senioralną młodość - żołnierz Narodowych Sił Zbronych i Armii Krajowej, należący do Związku Solidarności Polskich Kombatantów...