Jezus

Jezus

czwartek, 4 maja 2017

Zachować się jak trzeba i Odejść kiedy trzeba

Zachować się jak trzeba


I Odejść
Kiedy trzeba 

Laudatio Ku  Wiekuistej Czci  
Alosia  Szablewskiego 
Jakże Uczciwego Człowieka
Wiarusa Gdańskiej Solidarności

Kiedy trzeba
Laudatio Ku iekuiste
Zachować się jak trzeba
I Odejść

Kiedy trzebaKiedy przychodzi

To nagłe pilne

Zawezwanie

Że już czasu

Na nic nie ma

Nawet na Zdrowaśkę

A chciałoby się tego czasu

Chociaż tyle co na jeden

Na jeden pełny

RóżaniecI być uczciwym

Bardziej niż uczciwym

W tej jakże świętej

Stoczniowej

Solidarnej

Sprawie

By wszystko było

I proste

I jasne

Bowiem tylko to

I aż to

Co wprost w Dekalogu

Jest zawsze święte

I niepodważalneI Solidarność

Jeśli Solidarność

To łza od łzy wprost

Bardziej czysta niż czysta

A było to przecież

I papieskie zawezwanie

By Solidarność w Polsce


By zawsze tak bardzo

Solidarną

ByłaNie wołałeś o stołki

Ani o przywileje

Bardziej cichy niż cichy

I bardziej skromny niż skromny

Tak bardzo skromny że aż

Niezauważalny wprost

A jednocześnie

Jakże wrażliwyI choć i jakże często

Jakże osamotniony

I jakże samotnyLecz zawsze uśmiech

I to spojrzenie serdeczne

Z tym zapewnieniem że

Wszystko w porządkuI tak zostaniesz

Czcigodny Wiarusie

Solidarności

I tak zostaniesz

W tej jakże serdecznej pamięci

Jakże wielu którzy

Widząc na zawsze wpisaną

Ikonę Twojego uporu

W tę trwale zapamiętaną

Ikonę Gdańskiej Stoczni

Jakże zwycięską

Jakże solidarną

I w tę krucjatę

Przeciw temu co

Zniewolone

Odchodzisz od nas

W głębię czasów

W głębię wieków

Nie wołałeś O stołki


Ani o przywileje

Bardziej Cichy

Niż cichy

Bardziej skromny

Niż skromny że aż

Niezauważalny Wprost

A jednocześnie Jakże

Uparty
Jakże wrażliwy

Ale jednak zawsze

Ile ładu

Ile harmonii

Ile Optymistycznego UśmiechuI zawsze to samo wrażenie

U Alosia żaden problem

Nie istniejeA jeśli Solidarność

To Solidarność

To łza od łzy

Bardziej czysta

Niż czysta

A było to przecież

I dalej jest przecież

I Papieskie Zawezwanie


 By Solidarność w Polsce

By zawsze a zawsze

Solidarną

Była

Amen

Z biografii
Alosia..

Przyszedł na świat 4 lipca A.D.
1925 w Tczewie.
 Absolwent 
Politechniki Gdańskiej. Żołnierz AK w latach 1944-1945.
Uczestnik protestów Załogi Stoczni Gdańskiej w 1970 roku, w 1980, 1981...
W 1982 roku skazany na 2 lata więzienia..
W 1988 roku Przewodniczący Komitetu Strajkowego w Stoczni Gdańskiej, jeszcze wówczas im. Lenina...
Poseł  R.P.
Zawsze walczył o Wolne Związki Zawodowe, a gdy powstał NSZZ Solidarność - by Solidarność była Solidarnością...Organizował też środki na Pomnik Pomordowanych Stoczniowców, a środki - jak przyznawał - płynęły z całego kraju. I do dziś ów Pomnik, jakże piękny, jakże katolicki, jakże chrześcijański - góruje nad całym Miastem Gdańsk i nie zagłusza go nawet  budynek Europejskiego Centrum Solidarności, choć Stoczniowcy byliby bardziej radzi, gdyby te środki poszły na odbudowę ich Stoczni, miast sprzedaży jej - w celu wydrenowania i z obiektów i z terenu...

Mówił w czasie negocjacji Strajkujących ze Stroną Rządową, co zrobiło wielkie wrażenie na wicepremierze Mieczysławie Jagielskim:

- W wojsku i milicji dyskryminujecie ludzi wierzących. Moją Żonę - lekarkę - zwolniono z pracy, gdy Syn poszedł do Seminarium Duchownego. To nie jest sposób na zjednoczone Społeczeństwo. Sami dzielicie Społeczeństwo na "My" i "Oni". Czy słowo: "Rodacy" nie obejmuje Wszystkich?!"


Ilustracje
Archiwum 
Internetowe
Archiwum Karola Guzikiewicza
Archiwum Solidarności
Stanisław J. Zieliński
Tekst

Stanisław J. Zieliński