Jezus

Jezus

sobota, 28 maja 2016

Znaleźć Swoje Słowo


Znaleźć swoje Słowo…
By chciało Ciebie wyrazić

Tak serdecznie
Szczerze
Jakim Jesteś Naprawdę
To znaleźć ten skarb
To znaleźć ten grunt
Na którym pewnie
Stoisz
Zawsze

Bardzo ubogie jest
Słowo Puste
I bardzo smutne jest

Słowo Nieszczere
I nie jest naturalne 
Słowo Sztuczne
Które choć piękne
Błyskotliwe
Lecz jakże widać
Że pudrowane

Takie Słowa
Od Prawdy
Od Sumienia
Od Człowieka
Z każdym dniem
Przenoszą Ciebie
Dalej i dalej
Że i Bóg li tylko
Obok
I Sumienie li tylko
Obok
I Wszelkie Sprawy
Li tylko
Obok

Aż zupełnie zanika
Aż zupełnie nie ma
I Twoich Marzeń
I Twojej Tęsknoty
I Twojego Pragnienia

I jest li tylko
Ta bezwzględna pustka
I jedno wielkie
Równie bezwzględne
Nic

A jeśli
Najwięcej Duszy
Ma być w Słowie
To wraz z takim słowem
I Dusza
I Dusza choć Nieśmiertelna
To jednak także
Z każdym dniem zanika
Kurczy się aż do rdzenia
Nie mogąc pogodzić się
Z tym jednym wielkim
Codziennym
Powszechnie medialnym
Nic

Na Początku
Ma być słowo
Także i w Twoim
Dziele Tworzenia
A jeśli słowa nie ma
To jakiż ten Twój Początek
Może być
To i Ciebie
I tego Początku
Po prostu
Nie ma

Jak umiesz mówić
Tak umiesz
Żyć

Nie przegrał jeszcze nikt
I Człowiek
I Naród
I Kraj
Gdzie od zarania
Jest szacunek
Jest kult
Dla Słowa

Bo Słowo
To
Ja
Z jakąż czcią zapisane
We wszystkich zeszytach
Wiary

Nadziei
Trwania
I Istnienia

Bo Słowo
U Nas w Polsce
To Ten
Najświętszy Ołtarz Nasz
Bóg Honor Ojczyzna

I innej drogi
Dla Słowa
W Polsce
Także i dzisiaj
Nie ma

Mimo iż tylu
Myśli inaczej
Bo czy mogą inaczej myśleć
I inaczej mówić
Jeśli ich słowa
Wciąż tak daleko są
Od Człowieka
Od Prawdy
Od Sprawiedliwości
Od Sumienia
Znaleźć Swoje Słowo
By chciało Ciebie wyrazić
Tak serdecznie
Szczerze
Jakim Jesteś Naprawdę
To znaleźć ten skarb
To znaleźć ten grunt
Na którym pewnie
Stoisz
Zawsze

Stanisław J. Zieliński
Gdańsk 9.04.2011 r.